Stappen en deadlines voor Gezond en Veilig Werken

Hieronder zie je wat je op welk moment moet doen als je gebruik wilt maken van stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken voor het schooljaar 2023-2024.

6 maart - 17 april 2023: Indienen aanvraag

Scholen (locaties) in het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs ) kunnen zich registreren en een aanvraag indienen voor de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken. Ga hiervoor naar Mijngezondeschool.nl

mei 2023: Toekenning

Je hoort in mei 2023 of de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken aan jouw school is toegekend.

mei 2023 - juni 2024: Voorbereidingen en uitvoeren activiteiten

uiterlijk 30 juni 2024: Verantwoording

De school beantwoordt vóór 30 juni 2024 de verantwoordingsvragen en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning.

uiterlijk 30 september 2024: Evaluatie en declareren

Na een goedgekeurde verantwoording wordt de volgende stap in Mijngezondeschool.nl zichtbaar. De school vult eerst de evaluatievragenlijst in om vervolgens door te kunnen gaan met de declaratie van de kosten.