Stappen en deadlines voor Gezond en Veilig Werken

Op deze pagina lees je wat je op welk moment moet doen als je gebruik wilt maken van stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken voor het schooljaar 2023-2024.

Van maandag 4 maart 2024 tot en met maandag 15 april 2024 is deze stimuleringsregeling aan te vragen voor de periode 2024-2025.

4 maart - 15 april 2024: Indienen aanvraag

Scholen (locaties) in het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) kunnen zich registreren en een aanvraag indienen voor de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken. Ga hiervoor naar Mijngezondeschool.nl

mei 2024: Toekenning

Je hoort in mei 2024 of de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken aan jouw school is toegekend.

mei 2024 - juni 2025: Voorbereidingen en uitvoeren activiteiten

uiterlijk 30 juni 2025: Verantwoording

De school beantwoordt vóór 30 juni 2025 de verantwoordingsvragen en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning.

uiterlijk 30 september 2025: Evaluatie en declareren

Na een goedgekeurde verantwoording wordt de volgende stap in Mijngezondeschool.nl zichtbaar. De school vult eerst de evaluatievragenlijst in om vervolgens door te kunnen gaan met de declaratie van de kosten.