Wat houdt de stimuleringsregeling in?

Financiële bijdrage

Deelnemende mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-scholen kunnen per schoollocatie een bedrag van maximaal €5.000,- inzetten voor gezond en veilig werken. Het geld kan worden gebruikt voor:

  • het vergoeden van taakuren voor een Gezonde School-coördinator.
  • de inzet van Gezonde School-activiteiten.
  • facultatieve onderdelen, bijvoorbeeld
    • extra scholing voor de Gezonde School-coördinator, inzet van gastdocenten, teamtrainingen;
    • interventies van diverse Arbo gerelateerde websites, zoals Arboportaal en Lerenvoorveiligheid.nl van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Heb je vragen over de inzet van facultatieve onderdelen, neem dan contact op via info@gezondeschool.nl.

Startgesprek

Na de toekenning volgt een startgesprek met een Gezonde School-adviseur, de Gezonde School-coördinator en een Arbodeskundige. Samen wordt op basis van het startgesprek een plan van aanpak gemaakt om met de Gezonde School aanpak aan de slag te gaan met gezond en veilig werken. Het startgesprek is een belangrijk onderdeel van de stimuleringsregeling. De leefstijltest TestJeLeefstijl.nl kan hierbij worden ingezet om studenten te helpen inzicht te krijgen in hun leefstijl en kan mogelijk ook aanknopingspunten geven voor specifieke beroeps gebonden gezondheidsrisico’s.

Arbodeskundige

Schoollocaties die gebruikmaken van de stimuleringsregeling krijgen advies en ondersteuning van een arbodeskundige. De arbodeskundige werkt mee aan het plan van aanpak, indien nodig kan de arbodeskundige ook een branche gerelateerde deskundige aantrekken ter ondersteuning voor de betreffende mbo school. De arbodeskundige kan eveneens ondersteunen bij de inzet en het vinden van goede facultatieve onderdelen.

Mocht je een geïnteresseerde arbodeskundige zijn, mail naar info@gezondeschool.nl voor meer informatie.

Gezonde School-coördinator

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling stelt de school een medewerker aan als Gezonde School-coördinator voor het onderwerp Gezond en Veilig Werken. De Gezonde School-coördinator neemt de regie in handen voor de uitvoering van het plan van aanpak binnen de mbo-locatie. De Gezonde School-coördinator zal door middel van scholing worden meegenomen in de Gezonde School-aanpak en is het eerste aanspreekpunt voor de Gezonde School-adviseur en de arbodeskundige.

Gezonde School-adviseur

De Gezonde School-adviseur wordt vanuit de lokale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) gekoppeld aan de school. De adviseur adviseert en begeleidt de school bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak. Gezonde School-adviseurs richten zich met name op gezonde leefstijl en Gezonde School-activiteiten.

Scholing

Deelnemende scholen worden niet alleen geholpen met advies, maar ook met scholing. Bijvoorbeeld over de Gezonde School-aanpak

Verantwoording

Deelnemende scholen financieren eerst zelf de kosten en kunnen vervolgens de gemaakte kosten declareren. Scholen verantwoorden de gemaakte kosten in het account van de school via Mijngezondeschool.nl. Door het invullen van de verantwoording laat je zien hoe de school aan de slag is gegaan met gezond en veilig werken en door aan te tonen waar het geld aan uit is gegeven (bijvoorbeeld uren voor de Gezonde School-coördinator, de aanschaf van een interventie of een teamtraining).