Een stimuleringsregeling speciaal voor het mbo

Studenten zijn de werkenden van de toekomst. En in de toekomstige arbeidsmarkt staat duurzame inzetbaarheid centraal. Hoe bereid je jouw studenten daarop voor? Door ze bewust te maken van het belang van vitaal werknemerschap en hun eigen duurzame inzetbaarheid. Het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs ) heeft hierin een belangrijk rol, samen met het werkveld. Met als ultiem doel: een leven lang gezonde en veilige arbeidsparticipatie van toekomstige beroepsbeoefenaars!

Decoratieve foto van iemand die mediteert in een beschermende pak

Wat houdt de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken in?

Scholen die deelnemen aan de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken krijgen geld, scholing en advies. Hiermee kunnen zij structureel werken aan gezond en veilig werken.

Waarom deze stimuleringsregeling?

De stimuleringsregeling is opgezet om ervoor te zorgen dat mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs )-scholen een impuls krijgen om structureel aandacht te besteden aan gezond en veilig werken. Dit kan in het reguliere onderwijsprogramma maar ook via het keuzedeel Fit, Veilig en Gezond Werken

Gezond en Veilig Werken schooljaar 2023-2024

Als de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken aan jouw school is toegekend, kan jouw school gebruikmaken van diverse middelen en advies:

 • een geldbedrag van €5000,- voor:
  • de vergoeding van taakuren van een Gezonde School-coördinator;
  • de inzet van Gezonde School-activiteiten;
  • facultatieve onderdelen, bijvoorbeeld:
   • extra scholing voor de Gezonde School-coördinator, inzet van gastdocenten, teamtrainingen;
   • interventies van diverse arbogerelateerde websites, zoals Arboportaal.nl en Lerenvoorveiligheid.nl van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
 • scholingsaanbod;
 • advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst );
 • advies en ondersteuning  van een Arbodeskundige;

Waarom aan de slag met Gezond en Veilig Werken?

 • Studenten krijgen handvatten voor fit, veilig en gezond werken voor het beroep dat zij gaan uitoefenen.
 • Door aandacht te besteden aan fit, veilig en gezond werk leren studenten hoe ze dit kunnen doen: nu én later. Dat is belangrijk, want zo kunnen ze gezond blijven gedurende hun carrière.
 • Wanneer er op school voldoende aandacht is voor fit, veilig en gezond werken, kunnen studenten beter worden ondersteund wanneer ze afspraken maken met hun (leer)bedrijf of stageplek.