Een stimuleringsregeling speciaal voor het mbo

Studenten zijn de werkenden van de toekomst. En in de toekomstige arbeidsmarkt staat duurzame inzetbaarheid centraal. Hoe bereid je jouw studenten daarop voor? Door ze bewust te maken van het belang van vitaal werknemerschap en hun eigen duurzame inzetbaarheid. Het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) heeft hierin een belangrijk rol, samen met het werkveld. Met als ultiem doel: een leven lang gezonde en veilige arbeidsparticipatie van toekomstige beroepsbeoefenaars!

Decoratieve foto van iemand die mediteert in een beschermend pak

Wat houdt de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken in?

Scholen die deelnemen aan de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken krijgen geld, scholing en advies. Hiermee kunnen zij structureel werken aan gezond en veilig werken.

Waarom deze stimuleringsregeling?

De stimuleringsregeling is opgezet om ervoor te zorgen dat mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-scholen een impuls krijgen om structureel aandacht te besteden aan gezond en veilig werken. Dit kan in het reguliere onderwijsprogramma maar ook via het keuzedeel Fit, Veilig en Gezond Werken

Gezond en Veilig Werken 

Als de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken aan jouw school is toegekend, kan jouw school gebruikmaken van diverse middelen en advies:

 • een geldbedrag van €5000,- voor:
  • de vergoeding van taakuren van een Gezonde School-coördinator;
  • de inzet van Gezonde School-activiteiten;
  • facultatieve onderdelen, bijvoorbeeld:
   • extra scholing voor de Gezonde School-coördinator, inzet van gastdocenten, teamtrainingen;
   • interventies van diverse arbogerelateerde websites, zoals Arboportaal.nl en Lerenvoorveiligheid.nl van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
 • scholingsaanbod;
 • advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst);
 • advies en ondersteuning  van een Arbodeskundige;

Waarom aan de slag met Gezond en Veilig Werken?

 • Studenten krijgen handvatten om gezond en veilig en te werken in het beroep dat zij gaan uitoefenen.
 • Door aandacht te besteden aan fit, veilig en gezond werk leren studenten hoe ze dit kunnen doen: nu én later. Dat is belangrijk, want zo kunnen ze gezond blijven gedurende hun carrière.
 • Wanneer er op school voldoende aandacht is voor fit, veilig en gezond werken, kunnen studenten beter worden ondersteund wanneer ze afspraken maken met hun (leer)bedrijf of stageplek.

Toekenning van de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken

Gezonde School helpt graag alle scholen die gebruikmaken van bekostigd onderwijs in het mbo verder om een gezonde leefstijl vanzelfsprekend te maken met behulp van de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken, maar het budget is beperkt. Zijn er meer aanvragen dan we kunnen toekennen? Dan passen we, op basis van het programmaplan Gezonde School 2021-2024, deze volgorde toe bij de toekenning van de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken:

 1. Mbo-locaties die nog niet eerder hebben deelgenomen aan de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken of het ondersteuningsaanbod dan wel de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.
 2. Mbo-locaties die eerder hebben deelgenomen aan de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken of het ondersteuningsaanbod dan wel de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit met een opleiding uit een ander opleidingsdomein/branche.
 3. Mbo-locaties die eerder hebben deelgenomen aan de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken of het ondersteuningsaanbod dan wel de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit met een andere opleiding uit dezelfde opleidingsdomein/branche.
 4. In geval van ruime overinschrijving tijdens de belangstellingsregistratie zal dit toekenningscriterium toegepast worden:
  • Het totaal aantal deelnemende mbo-locaties vertegenwoordigt een evenredige afspiegeling van het totale opleidingspalet in het mbo. Rekening houdend met de verhouding ROC en de beroepscolleges (voorheen AOC en vakschool) en de verscheidenheid in de branches.

Wat verstaan we onder schoollocaties die eerder deelgenomen hebben?

 • Mbo-locaties die de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken hebben ontvangen in de pilotperiode 2022-2023 en de eerste ronde 2023-2024.
 • Mbo-locaties die hebben deelnamen of nog deelnemen aan de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit tussen 2021-2023.
 • Mbo-locaties die het ondersteuningsaanbod Gezonde School hebben ontvangen tussen 2021-2023.