Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken. Staat jouw vraag er niet bij? Mail je vraag dan naar info@gezondeschool.nl. Voor advies en ondersteuning kun je contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van jouw school.

Vragen en antwoorden

Ja, dit is mogelijk. Let op: voor de regelingen gelden verschillende toekenningscriteria en data voor het uitvoeren en verantwoorden van activiteiten. Houd dus per regeling de bijbehorende deadlines in de gaten.

Dit mag dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet. Het is dus net wat handig is voor jouw school.

De scholing voor de Gezonde School-coördinator vindt online plaats. Gezonde School-coördinator volgt daarvoor de e-learning Maak kennis met Gezonde School.

Er is geen maximum aantal uren. Wel een maximaal declareerbaar bedrag van € 5.000,-.

Scholen die deelnemen aan de pilot van de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken kunnen vanaf schooljaar 2022-2023 aan de slag. De verantwoording voor de stimuleringsregeling moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn ingediend en de declaraties op 30 september 2023.

Scholen die deelnemen aan ronde 1 van de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken kunnen vanaf schooljaar 2023-2024 aan de slag. De verantwoording moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn ingediend en de declaraties op 30 september 2024.

Scholen die deelnemen aan ronde 2 van de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken kunnen vanaf schooljaar 2024-2025 aan de slag. De verantwoording moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn ingediend en de declaraties op 30 september 2025.

Dat kan na de toekenning en het startgesprek van de stimuleringsregeling. De Gezonde School-activiteiten of keuze uit het facultatieve aanbod moeten plaatsvinden binnen de looptijd van de ronde, schooljaar 2023-2024 of schooljaar 2024-2025.

Alle Gezonde School-activiteiten zijn te vinden via het overzicht met Gezonde School-activiteiten. Gezonde School-activiteiten zijn activiteiten waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Een Gezonde School-activiteit is dus altijd erkend. De kwaliteit ervan wordt beoordeeld op drie niveaus: 1) Goed beschreven, 2) Goed onderbouwd, en 3) Effectief.

Nee, dat is niet nodig.

Het facultatieve aanbod bestaat uit extra scholing voor de Gezonde School-coördinator of vakdocent, teamtrainingen, inzet gastdocenten en interventies die worden aangeboden via Lerenvoorveiligheid.nl en Arboportaal.nlNeem bij twijfel over de inzet van een activiteit of voor meer informatie contact op via info@gezondeschool.nl.

Ja, als de activiteit maar wordt aangeschaft binnen de looptijd van de ronde. Na aanschaf van een meerjarige licentie kun je dan ook buiten de looptijd van de ronde gebruikmaken van die Gezonde School-activiteit.

Je kunt starten met de verantwoording van de stimuleringsregeling na het volgen van de scholing over de Gezonde School-aanpak. Meer informatie over de scholing vind je bij Mijngezondeschool.nl/scholing. Bewaar tot die tijd alle bonnen, facturen en urenregistraties! Het verantwoorden van de stimuleringsregeling gebeurt ook in het dashboard van Mijngezondeschool.nl. Let goed op de deadlines voor verantwoorden en declareren.

Dit is niet mogelijk. Scholen die in een bepaalde ronde gebruikmaken van de regeling moeten de gemaakte kosten voor activiteiten binnen de looptijd van de desbetreffende ronde verantwoorden. Als het budget binnen de looptijd nog niet volledig is benut, kan jouw school ervoor kiezen een tweede Gezonde School-activiteit aan te schaffen of om een lager bedrag te declareren dan het maximale budget.

Alleen uren van de Gezonde School-coördinator mogen worden gedeclareerd.