Scholen die gebruikmaken van de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om het stimuleringsaanbod te ontvangen:

 • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school: de Gezonde School-coördinator. Deze neemt de regie en is kartrekker is van de Gezonde School-activiteiten voor dit onderwerp.
 • Wij adviseren dat de Gezonde School-coördinator een scholing volgt over de Gezonde School-aanpak en Gezond en Veilig Werken. Gezonde School stimuleert  het volgen van de basisscholing door de Gezonde School-coördinator als onderdeel van de stimuleringsregeling. 
 • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak. Hiervoor is een stappenplan beschikbaar.
 • De school verleent medewerking aan evaluatie en onderzoek (vragenlijst).
 • De directeur (of het college van bestuur) is akkoord met de aanvraag.
 • De stimuleringsregeling is uitsluitend bestemd voor mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-scholen.

Wat verwachten wij van jou?

 • Scholen die van de stimuleringsregeling gebruikmaken werken met de Gezonde School-aanpak aan gezond en veilig werken.
 • De school wijst een Gezonde School-coördinator aan. Hij of zij is eerste aanspreekpunt binnen de school voor alles wat te maken heeft met een gezonde leefstijl. De Gezonde School-coördinator is eveneens eerste aanspreekpunt voor de Gezonde School-adviseur, de arbodeskundige en voor het landelijk programmateam Gezonde School. De Gezonde School-coördinator volgt basisscholing als onderdeel van de stimuleringsregeling.
 • De Gezonde School-adviseur en Arbodeskundige begeleiden de school om gezond en veilig werken binnen de school te versterken.
 • De school gebruikt het toegekende bedrag om te werken aan de versterking van gezond en veilig werken.
  • Het bedrag mag worden gebruikt voor:
   • taakuren voor een Gezonde School-coördinator;
   • de aanschaf van een activiteit of een lespakket. Het programma Gezonde School adviseert hiervoor Gezonde School-activiteiten in te zetten op het gebied van gezond en veilig werken;
   • facultatief aanbod, zoals de inzet van gastdocenten, teamtrainingen of extra scholing.
 • Scholen die deelnemen aan ronde 1, schooljaar 2023-2024, hebben tot en met 30 juni 2024 om de verantwoording in te dienen. Na goedkeuring van de verantwoording is er tot en met 30 september 2024 tijd om de declaratie in te dienen.
 • Scholen die deelnemen aan ronde 2, schooljaar 2024-2025, hebben tot en met 30 juni 2025 om de verantwoording in te dienen. Na goedkeuring van de verantwoording is er tot en met 30 september 2025 tijd om de declaratie in te dienen.