Er is op dit moment veel aandacht voor ontbijt en lunch op school. Dat roept allerlei vragen op. Waarom zou je schoollunches aanbieden, bijvoorbeeld? En waar moet je dan op letten? Gezonde School beantwoordt enkele vragen.

Waarom zou je op school ontbijt of lunch aanbieden?

Door op school maaltijden aan te bieden, kunnen leerlingen en studenten meer leren over gezonde voeding. Als ze leren hoe ze gezondere keuzes maken in wat ze eten en drinken, draagt dat bij aan het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefstijl. Jong geleerd is immers oud gedaan. Gezonde School biedt hiervoor handvatten. Hiermee kunnen onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) de leefstijl van hun leerlingen en studenten positief beïnvloeden. Leerlingen en studenten leren zo gezonde gewoontes aan.

Waar moet je op letten als je eten en drinken aanbiedt op school?

Gezonde School vindt het belangrijk dat de aangeboden maaltijden gevarieerd en gezond zijn. Het Voedingscentrum, kennispartner van Gezonde School, heeft richtlijnen en ideeën voor gezonde schoollunches.

Hoe zorg je voor gezonde voeding op school?

Het beste is als eten en drinken op school deel uitmaakt van een bredere aanpak, zodat de kans op blijvende gezonde gewoontes het grootst is. Het gaat namelijk niet alleen om een gezond aanbod, maar bijvoorbeeld ook om gezonde keuzes kunnen maken. Gezonde School adviseert scholen de Gezonde School-aanpak te gebruiken om aan het thema Voeding te werken.

De Gezonde School-aanpak bestaat uit een stappenplan voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Door het stappenplan uit te voeren komt de aandacht voor voeding op allerlei manieren terug in de school: in de lessen, in de schoolomgeving, in het schoolbeleid en door gezondheids- of leefstijlproblemen te signaleren. Een derde van de scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo is inmiddels bekend met Gezonde School

Over Gezonde School

Gezonde School is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het Voedingscentrum is kennispartner van Gezonde School.