Op deze pagina vindt u allerlei materialen die u kunt gebruiken bij het werken met de Gezonde School-aanpak op school, zoals een voorbeeld-schoolprofiel, schoolgezondheidsplan, evaluatievoorbeelden en communicatiematerialen. 

De meeste documenten kunt u downloaden en aanpassen aan de situatie op uw school.

Onderstaande materialen geven algemene achtergrondinformatie over Gezonde School. U kunt deze uitdelen aan geïnteresseerden of gebruiken bij een presentatie tijdens bijvoorbeeld een vergadering of een bijeenkomst met ouders. 

Argumentenkaart mbo

Argumentenkaart Gezonde School mbomiddelbaar beroepsonderwijs

In de Argumentenkaart Gezonde School mbo leest u wat het werken aan Gezonde School oplevert, niet alleen voor de studenten, maar ook voor de medewerkers.

 

 

 

 

 

Flyer Gezonde School

Wat is Gezonde School, hoe werkt het en wat biedt het programma? De Flyer Gezonde School geeft u een beknopte uitleg.

 

 

 

 

 

Cover brochure Gezonde Scholen presteren beter

Brochure Gezonde Scholen presteren beter

Een gezonde student presteert beter, verzuimt minder en heeft betere maatschappelijke kansen, zoals een passende baan. Een Gezonde School bevordert bovendien de prestaties en het welzijn van medewerkers van een school. Deze effecten kan een  school bereiken met de Gezonde School-aanpak. U leest er meer over in de Brochure Gezonde Scholen presteren beter.

 

 

 

Poster Onze school is gezond

Poster Onze school is gezond

U kunt de poster Onze school is gezond in de school ophangen, bijvoorbeeld achter het raam en/of op een prikbord.

 

 

 

 

 

Presentatie Gezonde School

Presentatie Gezonde School

U kunt de Presentatie Gezonde School gebruiken tijdens een vergadering of een bijeenkomst met ouders.

 

Infographic aan de slag met Gezonde School

Infographic Aan de slag met Gezonde School

Deze infographic laat zien wat Gezonde School is en hoe u aan de slag kunt. 

 

 

 

 

Onderstaande materialen kunt u gebruiken bij de voorbereiding van het werken met de Gezonde School-aanpak.

Quickscan

Quickscan Gezondheidsbevordering en preventie voor medewerkers: Met deze quickscan kunt u op een snelle manier gegevens verzamelen bij het team over aandacht voor gezondheid op school. De quickscan is een voorbeeld. U kunt deze aanpassen aan de situatie op uw school. Ook kunt u vragen weglaten of toevoegen. 

Projectvoorstel

Format projectvoorstel: Dit format kunt u gebruiken om uw eigen projectvoorstel te schrijven.

Hieronder vindt u verschillende uitgebreide en minder uitgebreide schoolgezondheidsplannen. Kijk welk voorbeeld het beste bij uw school past en gebruik het als inspiratie.

Eindrapportage ‘De school die je voedt’ - Nordwin College: Document waarin wordt aangegeven wat er in het kader van het project ‘De school die je voedt’ is ontwikkeld, opgezet en uitgevoerd.

In onderstaande materialen vindt u algemene achtergrondinformatie over het vignet Gezonde School en de themacertificaten.

Folder vignet Gezonde School mbo

Folder vignet Gezonde School mbomiddelbaar beroepsonderwijs

De Folder vignet Gezonde School mbo beschrijft wat het vignet is en wat uw school moet doen om een vignet aan te kunnen vragen.

 

 

 

 

Presentatie vignet Gezonde School

Presentatie vignet Gezonde School

U kunt de Presentatie vignet Gezonde School gebruiken tijdens een vergadering of bijeenkomst met ouders.

 

Voor elk themacertificaat van het vignet Gezonde School is een inlegvel beschikbaar waarin de criteria worden genoemd waaraan uw school moet voldoen om het themacertificaat te kunnen behalen:

Gezonde School in beeld

Bekijk de inspirerende filmpjes van scholen die aan de slag zijn gegaan met Gezonde School.

Reacties zijn welkom!

Gezondeschool.nl stelt reacties op de materialen en de inhoud ervan zeer op prijs. Ook aanvullingen en/of suggesties zijn van harte welkom.
Stuur uw reactie naar: info@gezondeschool.nl.