Studentparticipatie binnen Gezonde School is het meedenken, meedoen en meepraten over zaken rondom gezonde leefstijl die studenten aangaan. Maar dat is niet alles. Het gaat ook om de manier, de inhoud, en het moment waarop studenten worden betrokken. En denk daarbij ook aan het benutten van het netwerk van de studenten. Studentparticipatie binnen Gezonde School begint bij jou als Gezonde School-coördinator, docent of medewerker van de schoollocatie. Aan de slag dus!

Voordelen voor studenten en school op een rij

Studenten maken steeds meer hun eigen keuzes, ook over leefstijl. Door studenten actief te betrekken bij een gezonde leefstijl op school kan je hun zelfvertrouwen, motivatie, kennis en vaardigheden om zelf gezondheidsproblemen aan te pakken laten groeien.

Daarnaast biedt het betrekken van studenten ook voordelen voor jou als schoollocatie! Het draagt namelijk bij aan: 

 • Draagvlak voor het beleid
 • Verbondenheid en sfeer op de school(locatie)
 • Een veilig en inclusief schoolklimaat
 • Motivatie voor een gezonde leefstijl en betere leerprestaties
 • Eigenaarschap bij studenten om gezondheidsproblemen zelfstandig aan te pakken

Zorg voor een win-winsituatie: laat studenten helpen bij bepaalde projecten vanuit de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst). Bijvoorbeeld bij het geven van Smaaklessen op een basisschool.

Wietske Huismans, beleidsadviseur gezondheidsbevordering en Gezonde School-adviseur GGD IJsselland

Ga het gesprek aan en betrek studenten stap voor stap

Studenten weten als geen ander hoe leeftijdsgenoten denken en wat voor hen belangrijk is. Gebruik de discussiekaarten om met studenten het gesprek aan te gaan over hun wensen en behoeften rondom een gezonde leefstijl. In elke stap van het stappenplan voor mbo kun je hun inbreng benutten. Bijvoorbeeld tijdens het in kaart brengen van de beginsituatie, het bedenken en uitvoeren van activiteiten of bij het verdiepen of verbreden van thema’s.

Afkijken bij ROC Nijmegen: vraag de mening van studenten 

“Er zijn veel mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-scholen die te maken hebben met botsingen vanwege culturele en seksuele diversiteit. Niet in elke cultuur wordt geaccepteerd dat je anders bent in seksuele voorkeur. Dan is het niet vanzelfsprekend om elkaar te laten”, zegt docent Marloes Blom. Hoe zorg je er dan voor dat alle studenten zichzelf kunnen zijn? Het ROC Nijmegen ging met studenten het gesprek aan om deze vraag te beantwoorden. De onderwijsteams ontvingen waardevolle feedback van studenten. Meer weten? Lees Hoe zorg je dat iedereen zichzelf kan zijn?

Benut de studentenraad

Iedere school heeft een studentenraad, maak hier gebruik van. Zoek ook eens contact met de landelijke Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) bij het werken aan Gezonde School; het betrekken van deze gemotiveerde studenten kan aanstekelijk werken!

Gewoon doen! Tips voor succesvolle studentparticipatie

 • Blijf op de hoogte: om studentparticipatie te verhogen, is het belangrijk op de hoogte te zijn van de studentpopulatie op jouw schoollocatie én van de onderlinge netwerken. Gebruik hiervoor de informatie die je verzamelt in stap 1 van het stappenplan mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs).
 • Studentparticipatie begint bij medewerkers: oprecht luisteren naar studenten en het creëren van een open en veilige sfeer geeft studenten het gevoel dat ze inbreng kunnen leveren. Wil je dat verder stimuleren? Organiseer dan bijvoorbeeld een sociale veiligheidstraining voor medewerkers op jouw schoollocatie.
  • Tip: gebruik de participatieladder van JOB MBO om als schoollocatie stap voor stap betrokkenheid van studenten te vergroten.
 • Kies de juiste manier: er zijn eindeloos veel manieren om studenten te betrekken (denk aan een panel, commissies, foto challenges, lunchsessies of het gesprek aangaan). Kies voor manieren die passen bij de cultuur van jouw schoollocatie. Niet elke vorm past bij elke student: gebruik daarom verschillende vormen om verschillende studenten te bereiken.
 • Kijk door de bril van een student: houd bij het betrekken van studenten rekening met een onderwerp dat studenten aanspreekt in een aantrekkelijke vorm, op het juiste moment. Bijvoorbeeld: lezen studenten wel een nieuwsbrief of mail? Gebruik je veel tekst of juist visuele content? En zijn studenten deze periode al druk met andere activiteiten zoals een tentamenweek?
 • Zet enthousiaste studenten in als ambassadeur: niet elke student wil actief meedenken, meedoen of meepraten. Benut de netwerken van studenten om je bereik te vergroten en zo meer impact te maken met jouw (Gezonde School-)activiteiten.
 • Koppel actief terug: laat zien dat je iets met de input van studenten doet door ze op de hoogte te houden van het proces en resultaten. Vraag hierbij ook feedback en evalueer met elkaar.       

Tip: deel kennis en leer van elkaar

Hoe betrekken andere scholen studenten? Zoek ook eens contact met andere scholen via het Platform Sport & Gezonde Leefstijl voor inspiratie en kennisuitwisseling.