Structureel werken aan een gezonde leefstijl met de Gezonde School-aanpak. Daar is scholengemeenschap Ubbo Emmius in Winschoten sinds 2015 druk mee in de weer. Ondertussen hebben ze alle themacertificaten van Gezonde School behaald: Bewegen en sport, Voeding, Relaties en seksualiteit, Roken, alcohol- en drugspreventie en Welbevinden.

Sinds Ubbo Emmius een Gezonde School is, ziet Gezonde School-coördinator Corrie Akkerman een gedragsverandering bij de leerlingen. Zo wordt er gezonder gegeten en minder gerookt. “In deze regio heeft gezondheid veel aandacht nodig”, weet vestigingsdirecteur Landa Buiter. “Veel van onze leerlingen komen uit gezinnen in de lagere sociaaleconomische klassen.”

Ook de docenten zijn blij met de Gezonde School-aanpak, vertelt Corrie. “Gezonde leerlingen presteren immers beter en vallen minder uit. Ook horen we op open dagen van ouders dat ze ons Gezonde School-predicaat heel belangrijk vinden.”

Waarom de school voor alle certificaten ging? “We dachten: als je dan toch naar de Olympische Spelen gaat, dan ga je ook voor alle medailles! We zijn er trots op. Het logo staat in mijn e-mailhandtekening en op ons gebouw”, aldus Landa.

* Per 1 augustus 2022 valt Ubbo Emmius Winschoten onder de naam Dollard College Bovenburen.