Een stimuleringsregeling speciaal voor het mbo

Studenten zijn de werkenden van de toekomst. En in de toekomstige arbeidsmarkt staat duurzame inzetbaarheid centraal. Hoe bereid je jouw studenten daarop voor? Door ze bewust te maken van het belang van vitaal werknemerschap en hun eigen duurzame inzetbaarheid. Het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs ) heeft hierin een belangrijk rol, samen met het werkveld. Met als ultiem doel: een leven lang gezonde en veilige arbeidsparticipatie van toekomstige beroepsbeoefenaars!

Wat houdt de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken in?

Scholen die deelnemen aan de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken krijgen geld, scholing en advies. Hiermee kunnen zij structureel werken aan Fit, Veilig en Gezond Werken.

Waarom Fit, Veilig en Gezond Werken?

De stimuleringsregeling is opgezet om ervoor te zorgen dat mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs )-scholen een impuls krijgen om structureel aandacht te besteden aan Fit, Veilig en Gezond Werken. Dit kan in het reguliere onderwijsprogramma maar ook via het keuzedeel Fit, Veilig en Gezond Werken. 

Wanneer en hoe?

De stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken start in september 2022, in de vorm van een pilot. Er nemen zestien scholen deel aan de pilot. Na de pilot zullen twee reguliere uitvoeringsrondes volgen. De belangstellingsregistratie voor de eerste ronde wordt in het voorjaar van 2023 opengesteld voor schooljaar 2023-2024.

Waarom aan de slag met Fit, Veilig en Gezond Werken?

  • Studenten krijgen handvatten voor fit, veilig en gezond werken voor het beroep dat zij gaan uitoefenen.
  • Door aandacht te besteden aan fit, veilig en gezond werk leren studenten hoe ze dit kunnen doen: nu én later. Dat is belangrijk, want zo kunnen ze gezond blijven gedurende hun carrière.
  • Wanneer er op school voldoende aandacht is voor fit, veilig en gezond werken, kunnen studenten beter worden ondersteund wanneer ze afspraken maken met hun (leer)bedrijf of stageplek.