Een stimuleringsregeling speciaal voor het mbo

Heb jij oog voor duurzame inzetbaarheid en vitaal werknemerschap van je studenten? En wil je dit in hun opleiding verwerken? Dan is de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken een goede manier om hiermee te starten!

Ga snel naar:

Foto van een mediterende man in beschermende kleding

Duurzame inzetbaarheid

Studenten zijn de werkenden van de toekomst. En in hun toekomstige arbeidsmarkt staat duurzame inzetbaarheid centraal. Hoe bereid je jouw studenten daarop voor? Door ze bewust te maken van het belang vitaal werknemerschap en hun eigen duurzame inzetbaarheid. Het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs ) heeft hierin een belangrijk rol, samen met het werkveld. Met als ultiem doel: een leven lang gezonde en veilige arbeidsparticipatie van toekomstige beroepsbeoefenaars!

In het kort

Wat houdt de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken in?

Scholen die deelnemen aan de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken krijgen geld, scholing en advies. Hiermee kunnen zij structureel werken aan Fit, Veilig en Gezond Werken.

Waarom Fit, Veilig en Gezond Werken?

De stimuleringsregeling is opgezet om ervoor te zorgen dat mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs )-scholen een impuls krijgen om structureel aandacht te besteden aan Fit, Veilig en Gezond Werken. Dit kan in het reguliere onderwijsprogramma maar ook via het keuzedeel Fit, Veilig en Gezond Werken. 

Wanneer en hoe?

De stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken start in september 2022 in de vorm van een pilot. Zestien scholen nemen hieraan deel. De stimuleringsregeling bestaat in totaal uit drie rondes. De belangstellingsregistratie voor de volgende ronde wordt in het voorjaar van 2023 opengesteld voor schooljaar 2023-2024.

Waarom aan de slag met Fit, Veilig en Gezond Werken?

  • Studenten krijgen handvatten voor fit, veilig en gezond werken voor het beroep dat zij gaan uitoefenen. 
  • Door aandacht te besteden aan fit, veilig en gezond werken leren studenten hoe ze dit kunnen doen: nu én later. Dat is, want zo kunnen ze gezond blijven gedurende hun carrière.
  • Wanneer er op school voldoende aandacht is voor fit, veilig en gezond werken, kunnen studenten beter worden ondersteund wanneer ze afspraken maken met hun (leer)bedrijf of stageplek.

Wat kun je met de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken?

Met de stimuleringsregeling kan jouw school geld en advies besteden aan fit, veilig en gezond werken.

Financiële bijdrage

Deelnemende scholen kunnen een bedrag inzetten om te werken aan Fit, Veilig en Gezond Werken. Het geld kan worden gebruikt voor:

  • het vergoeden van taakuren voor een Gezonde School-coördinator.
  • de aanschaf van een lespakket. Denk hierbij aan Gezonde School-activiteiten. Hiervan is de kwaliteit beoordeeld.
  • enkele facultatieve onderdelen, zoals de inzet van gastdocenten, teamtrainingen of extra scholing. Heb je vragen over de inzet van facultatieve onderdelen, neem dan contact op via info@gezondeschool.nl

Advies

Schoollocaties die gebruikmaken van de stimuleringsregeling krijgen advies en ondersteuning van de arbodeskundige (maximaal 32 uur). Ook kan de schoollocatie advies krijgen van een Gezonde School-adviseur (maximaal 10 uur). De arbodeskundige stelt samen met de Gezonde School-coördinator van de school en de Gezonde School-adviseur een plan van aanpak op en bepaalt hoe en waar de ondersteuning wordt ingezet. Gezamenlijk wordt op basis van deze informatie vervolgens een schatting gemaakt van het benodigde aantal uren voor ondersteuning.

Scholing

Deelnemende scholen worden niet alleen geholpen met advies, maar ook met scholing.

Fit, veilig en gezond werken: hoe werkt dit in de praktijk?

Als jouw school deelneemt aan de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken, is het handig om te weten wie welke rol vervult, hoe je scholing kunt volgen en hoe jouw school zich moet verantwoorden.

Rollen

Als jouw school deelneemt aan deze stimuleringsregeling vragen wij je een Gezonde School-coördinator aan te wijzen. De Gezonde School-coördinator is het eerste aanspreekpunt binnen de school(locatie) voor alles wat te maken heeft met Gezonde School. Ook is de coördinator aanspreekpunt voor de Gezonde School-adviseur en voor het landelijk programmateam Gezonde School.

Gezonde School-adviseurs van de GGD adviseren en begeleiden scholen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak. De arbodeskundige is het eerste aanspreekpunt voor de mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs )-locatie vanuit het domein Arbo. De arbodeskundige voert een intakegesprek met de Gezonde School-coördinator vanuit de mbo-locatie en de Gezonde School-adviseur. Er wordt gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt. Als dat nodig blijkt, kan de arbodeskundige een deskundige inschakelen die meer weet over een bepaalde branche.

Scholing

De Gezonde School-coördinator volgt (basis)scholing over de Gezonde School-aanpak. Deze scholing is bedoeld voor de Gezonde School-coördinatoren die voor het eerst aan de slag gaan met een stimuleringsregeling.

Verantwoording

Deelnemende scholen financieren eerst zelf de kosten en kunnen vervolgens de gemaakte kosten declareren. De gemaakte kosten verantwoord je in Mijngezondeschool.nl. Hierbij toon je aan hoe de school aan de slag is gegaan met de stimuleringsregeling Fit, Veilig en Gezond Werken. Dit kan door het beantwoorden van verantwoordingsvragen.