Er zijn al veel basisscholen die zich bezig houden met Gezonde School. Hoe is de school hier mee begonnen? Tegen welke problemen liep men aan en hoe heeft de school dit opgelost? Welke projecten heeft de school uitgevoerd en wat kan de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) betekenen? We geven hier een aantal voorbeelden.

Met een doorgaande lijn wordt aandacht voor een gezonde leefstijl vanzelfsprekend

Steeds meer onderwijsinstellingen werken samen met kinderopvangorganisaties in een brede school of integraal kindcentrum (IKC). Een mooie kans om gezamenlijk te werken aan een gezonde leefstijl. Hoe zorg je ervoor dat de verschillende werkwijzen op elkaar aansluiten? Hoe creëer je een doorgaande lijn voor een gezonde leefstijl? Lees het interview met Brede School-coördinator Ans Nieuwenhuis en Gezonde School-adviseur Sylvia Meijer

Van Gezonde School naar Excellente School 

Basisschool De Nijepoort mag zich een Excellente School noemen. De school slaagt erin een bijzonder pedagogisch en veilig klimaat tot stand te brengen in combinatie met bovengemiddeld hoge opbrengsten. Lees wat dit betekent en hoe het tot stand kwam.

Behoud wat je al goed doet

Het Pluspunt maakte in 2014 gebruik van het Ondersteuningsaanbod. Ze brachten de gezondheidssituatie in kaart, stelden een Gezonde School-coördinator aan en behaalden de themacertificaten Sport en bewegen en Welbevinden en sociale veiligheid van het Vignet Gezonde School. Eén van hun tips: Behoud wat je al goed doet!

Vignet Gezonde School voor speciaal onderwijs

De Koningin Julianaschool in Culemborg is een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen die moeite hebben met leren en/of hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Wat vindt deze school de meerwaarde van een vignet Gezonde School? Lees hier het interview met de adjunct-directrice Fieke Blaauwendraad.

Seksualiteit: niet alleen seksuele voorlichting

OBS de Sieppe uit Groesbeek heeft het Gezonde School-vignet ontvangen met het themacertificaat ‘Relaties en Seksualiteit’. “Leerkrachten en ouders dachten dat het om seksuele voorlichting ging, maar het is veel breder." Nieuwsgierig? Lees hier het verhaal.

Les je dorst met water

Op basisschool de Vlechter in Vlijmen wilden ze het drinken van limonade en zoete melkdrankjes op school verminderen. Lees hoe ze dit hebben aangepakt.

Op weg naar een Gezonde School

Waarom kiest een school voor Gezonde School? Wat gaat goed en waar lopen zij tegen aan? In deze serie volgen we de school Dynamica XL onderdeel van Zaan Primair.

Samenwerken voor meer beweging

Alle basisschoolleerlingen twee keer 45 minuten gym per week, door een bevoegde (vak)leerkracht: dat is de ambitie van het Plan van Aanpak Bewegingsonderwijs. Om daarbij praktische obstakels te overwinnen en ook het bewegen na schooltijd meer te stimuleren, heb je als school partners nodig. Hoe pakt de samenwerking met gemeenten en sportverenigingen uit? We nemen een kijkje in Groningen, Heerenveen en Delft.

Scholen inspireren Scholen

Wil je inspiratie opdoen om zelf te werken aan de gezondheid van jongeren? Bekijk dan het boekje Scholen inspireren Scholen. Informatie over de projecten in het primair onderwijs staat op pagina 4 t/m 9.