OBS de Sieppe uit Groesbeek heeft het themacertificaat 'Relaties en Seksualiteit' van het vignet Gezonde School ontvangen.

"Leerkrachten en ouders dachten dat het om seksuele voorlichting ging, maar het is veel breder. We betrekken er verschillende vakken bij, zoals biologie, kunst en muziek. En we bouwen voort op wat we al deden.”, aldus Muriel van Bergen, clusterdirecteur stichting primair onderwijs Groesbeek.

Waarom gestart met het thema relaties en seksualiteit?

Op school vinden we welbevinden en sociale veiligheid belangrijk. In het lespakket Relaties en Seksualiteit is ook veel aandacht voor deze onderwerpen. Daarnaast is het thema opgenomen in de landelijke kerndoelen onderwijs waar scholen aan moeten voldoen.

Hoe hebben jullie de voorbereiding aangepakt?

Tijdens een teamvergadering heeft de Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) informatie gegeven over relationele en seksuele vorming. Met het team is vervolgens besproken hoe we dit thema vorm wilden geven. De methode hebben we bekeken en bediscussieerd. Het team heeft ook filmpjes van lessen bekeken.  De GGD heeft een training op school gegeven over het lespakket en de seksuele ontwikkeling.

Wat waren de reacties van leerkrachten?

Leerkrachten en ouders hadden het beeld dat seksuele en relationele vorming alleen om seksuele voorlichting ging. Maar het is veel breder, het gaat vaak om thema’s waar je al mee bezig bent. Thema’s zoals lichamelijke ontwikkeling, voortplanting en gezinsvorming, sociale en emotionele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid komen aan de orde. Sommige collega’s vonden het aanvankelijk spannend. Uiteindelijk is iedereen de lessen gaan geven. We hebben de afspraak dat als iets niet bij je groep past, je het niet, of anders, doet.

Wat waren de reacties van ouders en kinderen?

Het onderwerp riep veel vragen op bij ouders. Daarbij hebben we op school te maken verschillende religies. We zijn begonnen met het organiseren van een ouderavond met een improvisatietheater. Door theater werd het luchtig en werden de scherpe kantjes er vanaf gehaald. Na de ouderavond waren de meeste ouders heel positief. Wij doen de Week van de Lentekriebels nu al 3 jaar, in alle groepen. Bij de kinderen merk je dat het onderwerp niet meer raar of spannend is.

Hoe voorkomen jullie dat leerlingen op seksueel getinte websites komen?

We hebben een filter voor ongewenste sites op de computers gehad, maar in de praktijk bleek dat je daardoor ook op veel andere sites niet meer terecht kon. Daarom hebben we nu de afspraak dat kinderen alleen met toezicht op de computer mogen.

Welke criteria waren belangrijk bij het aanvragen van het vignet?

Het is belangrijk dat er structurele aandacht is voor het thema. In ons onderwijsconcept is relationele en seksuele vorming een terugkerend thema voor alle groepen. Het staat regelmatig op de agenda van de teamvergaderingen. Ouders informeren we over relationele en seksuele vorming via de schoolgids en een nieuwsbrief.

Tips seksuele voorlichting

  • Organiseer een ouderavond met een theatergroep.
  • Geef lessen tijdens de Week van de Lentekriebels.
  • Betrek andere vakken zoals biologie, kunst, muziek.
  • Blijf het thema in je teamvergaderingen bespreken.