Leerlingen komen al vroeg van alles tegen dat te maken heeft met relaties en seksualiteit. Zo ontdekken ze vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, verschillen tussen jongens en meisjes en komen ze in de puberteit. Ook gaan ze vriendschappen en andere relaties aan, worden ze verliefd en ontdekken ze hun seksuele identiteit. Daarbij is het belangrijk dat ze hun eigen wensen en grenzen kunnen communiceren en die van anderen respecteren. Aandacht besteden aan relaties en seksualiteit is dus belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is jouw school goed bezig, dan kun je dat laten zien door het themacertificaat Relaties en seksualiteit te behalen.

Wat levert werken aan relaties en seksualiteit leerlingen op?

Vertrouwd met het thema

Door op jonge leeftijd te starten met relationele en seksuele vorming, raken leerlingen vertrouwd met het thema en durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit.

Persoonlijke groei

Leerlingen krijgen betrouwbare informatie, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te gaan.

Een veilig leerklimaat

Relationele en seksuele vorming en een veilig leerklimaat helpen leerlingen bij een gezonde seksuele ontwikkeling.

Tip: hoe staat jouw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver jouw school al is met het thema Relaties en seksualiteit.  Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kun je doen om leerlingen te helpen?

Sommige leerlingen krijgen van hun ouders uitgebreid uitleg over relaties en seksualiteit, andere helemaal niet of onvoldoende. En in sommige gevallen komt de uitleg te laat. Of krijgen leerlingen informatie via de media die te eenzijdig, niet juist of te beperkt is. Daarom is het waardevol dat ze op school leren over gezonde relaties en seksualiteit. Zo kun je helpen:

Tip: gebruik Gezonde School-activiteiten in de les

Wil je aan de slag met lessen over relaties en seksualiteit? Kijk voor informatie over erkende Gezonde School-activiteiten bij Educatie.

In de praktijk: aan de slag met relaties en seksualiteit

Hoe maak je het bespreken van seksualiteit met leerlingen normaler? Een veilig klimaat helpt, blijkt op basisschool Aeresteijn. Daar stellen de leerlingen geen vragen meer via de vragenbox, maar gewoon waar iedereen bij is. Ook sexting en de gevolgen daarvan komen aan bod. Zo leren leerlingen respect aan voor zichzelf en voor anderen. Lees verder.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler lees je wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wil je hulp bij het uitvoeren van deze aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van jouw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) voor advies en ondersteuning. Of maak gebruik van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen

Wil je laten zien dat jouw school op een goede manier werkt aan relationele en seksuele vorming? Vraag dan het themacertificaat Relaties en seksualiteit aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: lees vooraf meer informatie over het themacertificaat, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijst op Mijngezondeschool.nl.

Heeft jouw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag de school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Vraag het themacertificaat aan

 

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers.