'Als er niet voldoende draagvlak is, dan werkt het in de praktijk ook niet.'

Het Pluspunt in Oud-Beijerland maakte in 2014 gebruik van de subsidie van het Ondersteuningsaanbod om structureel met gezondheid aan de slag te gaan. In een interview vertelt Rob van der Mark, directeur van Het Pluspunt, hoe het aanvragen van de vignetten bij hen verliep en wat het resultaat is.

Wat was de reden om een beroep te doen op het Ondersteuningsaanbod?

"Omdat we een SBO-school zijn met een unieke regiofunctie hoefden we het niet te doen om ons te profileren. Toch wilden we ons gezondheidsbeleid eens langs een lat leggen. Je kunt wel denken dat je goed bezig bent, maar wat vinden anderen daarvan?

We zochten hulp bij het in kaart brengen van de huidige gezondheidssituatie op school. Daarnaast wilden we zicht krijgen op wat er nog moest gebeuren om het Vignet Gezonde School te behalen."

Hoe brachten jullie de gezondheidssituatie in kaart?

"We hebben samen met de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) al onze beleidsdocumenten en plannen gescand. Uit deze QuickScan bleek dat wij al voldeden aan veel indicatoren van de thema's Sport en bewegen, Sociaal-emotionele ontwikkeling (seo) en Gezonde voeding. Dit motiveerde ons extra om juist deze certificaten te gaan behalen.

We kwamen er ook achter dat de school geen pestprotocol had, maar dat dit kwam omdat veilig gedrag al een sterk punt was bij ons. Via ons leerlingvolgsysteem (het programma ZIEN!) volgen wij het welbevinden en de seo van onze leerlingen."

Wat deden jullie verder met de subsidie?

"We stelden een Gezonde School-coördinator aan en roosterden haar een aantal dagen per jaar vrij voor onderzoek, vastleggen en borgen van de Gezonde School-aanpak en overleg. Daarnaast bereidt de coördinator de Gezonde School-thema's voor ter bespreking in de teamvergaderingen".

Kregen jullie steun?

"De Gezonde School-adviseur van de dienst Gezondheid & Jeugd heeft regelmatig contact met ons en adviseert ons in de activiteiten die we kunnen doen. Daarnaast hielp ze ons bij het aanvragen van het vignet Gezonde School".

Wat ging goed?

De vignetten voor Sport en bewegen en Welbevinden en sociale veiligheid gingen goed. We zijn een SBO-school en hebben al extra aandacht voor een veilige leeromgeving voor de kinderen. Ook aandacht voor 'Sport en bewegen' hadden we al. Zo werken wij met een combinatiefunctionaris en stimuleren we het sporten van de kinderen tijdens en na schooltijd. Dit doen we door verenigingen de kans te geven bij ons clinics en lessen te verzorgen. Veel kinderen zijn hierdoor op een vereniging gegaan.

Wat ging minder goed?

Het vignet Voeding haalden we op een haar na niet. Toch doen we veel goeds op dit gebied en stimuleren gezonde traktaties en pauzehapjes en sluiten aan bij het EU Europese unie (Europese unie)-Schoolfruit programma, gezonde kooklessen en hebben schooltuinen. En ook al redden we het als team nog niet om hier op alle fronten breed gedragen afspraken over te maken, we blijven toch focussen op gezonde voeding. Nog niet goed genoeg voor het vignet, maar als er niet voldoende draagvlak is dan werkt het in de praktijk ook niet".

Heeft u tips voor andere scholen?

  • Doe wat je doe vooral met elkaar.
  • Probeer iemand al in je planning vrij te roosteren in je norm-jaaruren.
  • Laat het niet verwateren. De verleiding is groot om aan iets nieuws te beginnen, terwijl je het oude nog niet geborgd hebt.
  • Accepteer dat niet iedereen in je team hetzelfde denkt en benoem dat ook.
  • Behoud wat je al goed doet; ook als het je niet direct lukt er een vignet voor te krijgen.