'Het feit dat Gezonde School ons al zo'n energie gaf, maakte dat we ook Excellente school wilden worden.'

Basisschool De Nijepoort in Groenekan staat bekend om haar veilig leerklimaat. Het was daarom geen verrassing dat deze school het vignet Gezonde School ontving voor het werken aan het thema Welbevinden.

Sinds 2016 mag de school zich een Excellente school noemen. Dit omdat ze erin slaagt een bijzonder pedagogisch en veilig klimaat tot stand te brengen in combinatie met bovengemiddeld hoge opbrengsten van cito-uitslagen en doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Marjan van Grieken-Grijns, directrice, en Lisa van den Herik, bestuurslid, leggen uit wat dit betekent en hoe dit tot stand kwam.

Wat is een Excellente school en hoe kwamen jullie tot deze stap?

"Een kenmerk van een Excellente school is dat ze niet alleen uitblinkt op een thema zoals bijvoorbeeld sociale veiligheid, maar dat hiervoor ook een draagvlak is door de hele school. De school presteert op een bepaald gebied dan zo goed dat ze van het ministerie van OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) het predicaat Excellente school krijgt. Het predicaat is een bevestiging voor leerkrachten, leerlingen, bestuur en ouders dat ze het heel goed doen".

Wat is de relatie met Gezonde School?

"Met het behalen van het vignet Gezonde School merkten wij dat we nog bewuster omgaan met het veilige leerklimaat op school. Dit soort trajecten helpen ons om scherp te blijven. Zo kregen we van de jury van Excellente school het advies een leerlingenraad in te stellen om actief feedback te krijgen van de leerlingen. Dus ook al heeft een thema al je aandacht en is het je speerpunt en ligt er je kwaliteit, dan nog haal je veel uit het traject. Je neemt alles weer even onder de loep.

Zijn de ouders betrokken bij Gezonde en Excellente School?

"Zeker! Ouders zijn lid van onze school omdat de school een vereniging is. Ze zijn heel actief betrokken in verschillende commissies. Vaak nemen juist zij het initiatief iets te ondernemen, bijvoorbeeld op het gebied van schoolinrichting of verkeersveiligheid.

Voor het verkrijgen van de Excellente school waren een aantal ouders aanwezig bij het bezoek van de jury. En omdat er zes ouders in het schoolbestuur zitten, zijn de ouders ook indirect betrokken bij de aanvraagprocedure".

Wat heeft geholpen om dit traject te doen slagen?

"Wij zijn onszelf gebleven. De jury kwam binnen lopen in de klassen en op het schoolplein en kon de natuurlijke gang van zaken zien. Zo konden ze heel goed zelf ervaren dat de kinderen elkaar helpen en dat de sfeer in de klas heel goed is. Het fijne was dat de jury dit ook zag en dat ze mooie voorbeelden konden noemen in hun rapport".

Wat kostte het jullie om Excellente school te worden?

"Al met al waarschijnlijk een week. Hierbij tel ik de vergadertijd, het verzamelen van voorbeelden en van documenten en methoden die we gebruiken en de voorbereiding van het bezoek van de jury. Er waren verder geen kosten aan verbonden".

Advies voor andere scholen?

"Heel veel dingen in een school gebeuren gewoon al. Maar als je voor jezelf expliciet maakt wát je aan het doen bent, maak je het ook makkelijker om verbeterpunten aan te brengen. Dus mijn advies: zoek je talent en meld je aan. Ook als het traject niet lukt, krijg je een advies mee waarmee je de kwaliteit van de school kunt verbeteren. Het was voor ons hoe dan ook een leerzame ervaring en een mooie manier om te sparren met professionals. Ik zou het elke school sowieso aanraden!"

Wat is jullie uitdaging?

"Het vergt constant aandacht om een veilige school te blijven bieden. Als je je team wilt motiveren en je creëert daar ruimte en tijd voor, dan kan dat.

We hebben best veel nieuwe instroom in de school. Nieuwe kinderen komen vaak van scholen met andere regels, verwachtingen en tonen ander gedrag. Het vergt daarom doorlopen onderhoud om onze cultuur zo te houden. De uitdaging van het borgen, het in stand houden was ook een leuk gezpreksonderwerp met de jury van de Excellente school".

Waar zijn jullie trots op?

  • Onze leerlingen die lekker in hun vel zitten.
  • Ouders die actief deelnemen in commissies, de MR en het bestuur.
  • De goed werksfeer in ons mooie team.