Samenwerken voor meer sport en bewegen. Partnerschap tussen gemeenten, scholen en sportverenigingen