Minder limonade en zoete melkdrankjes

"Het drinken van limonade en zoete melkdrankjes kan toch minder op school. Maar hoe regel je dat? Na een enthousiast verhaal over water drinken, gegeven door een ouder van school die werkzaam is bij Brabant Water, zijn we gestart met het programma Les je Dorst." Zo vertelt directeur Dominiqe Habraken van BS de Vlechter in Vlijmen.

Een positief kritisch team

"Het doel was om 5 dagen per week tijdens de ochtendpauze zowel water te drinken (uit bidons die we hebben aangeschaft) als fruit / groente te eten. Dit hebben we eerst besproken in het team. Zij waren kritisch ten aanzien van onze plannen. Waarom moet dit zo streng? Moet dat nu elke dag?
Binnen het team hebben we dit goed doorgesproken. Uiteindelijk waren ze wel enthousiast."

Weerstand bij ouders…. en de oplossing

Niet alleen de leerkrachten waren kritisch, ook was er weerstand bij de ouders. “Het lijkt wel een gevangenis: alleen maar water en brood”. Er waren zelfs heftige discussies tussen ouders en de leerkrachten. Dit ging te ver.
We hebben de reacties met het team besproken. De MR voerde een enquête uit onder de ouders om te peilen wat zij van water drinken en het fruit/groente-beleid vonden.
Uit dit onderzoek bleek dat met name de ouders van de onderbouw enthousiast waren over het nieuwe beleid. Daarom hebben we de plannen aangepast en zijn we gestart met het project in groep 1-2. Dit jaar is ook groep 3-4 er erbij gekomen. Volgend jaar groep 5-6 enz. Doordat leerlingen in de bovenbouw tegensputteren bij dit idee, mogen zij kiezen of ze water of limonade drinken.

Ouders informeren

In een brief naar alle ouders hebben we uitgelegd dat het een pilot was. En dat we de plannen bijstellen op basis van de resultaten van de enquête. De ouders kregen wel het gevoel dat er naar hen werd geluisterd. De spanning binnen de school nam af. En ouders zijn er nu aan gewend.

Hulp van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)

Vanuit de GGD zijn we heel goed begeleid. Zij hebben geholpen met het schrijven van een plan van aanpak en het hele implementatietraject. Ze denken kritisch mee en komen met oplossingen voor problemen waar we tegen aan lopen.

Financiering

Hoe betaal je nu al die bidons? En bijkomende kosten? De gemeente stelt gelukkig een budget ter beschikking waar wij de Gezonde School-activiteiten uit kunnen betalen. Zo hebben we de bidons aangeschaft, elk jaar schaffen wij nieuwe doppen aan.

 

Tips

 • Blijf je boodschap herhalen voor zowel leerkrachten als ouders en leerlingen.
 • Werk je idee in fases uit.
 • Evalueer regelmatig met je team.
 • Betrek ouders tijdig bij de discussie.

Succesfactoren

 • Zorg voor een heldere focus voor het team.
 • Trek één lijn voor ouders, leerlingen en leerkrachten.
 • Zorg dat je plannen passen bij je doelgroep.
 • Neem voldoende tijd.
 • Blijf consequent.
 • Zorg voor een goed beleid.

Valkuil

 • Wil niet te snel alles doorvoeren.