Taalles op tablet

Een schoolgezondheidsprofiel geeft een beeld van de stand van zaken op uw school. Het is het uitgangspunt voor uw projectvoorstel Gezonde School.

Informatie over gezondheid verzamelen

Wat weten leerlingen en medewerkers over gezondheid en hoe gedragen ze zich op dat terrein? Wat doet de school al aan gezondheid? Wat wil het team nog meer doen met het thema? En hoe past dat alles bij het beleid van de school? De antwoorden op deze vragen zet u in het schoolgezondheidsprofiel. Om zo’n profiel te maken, verzamelt u informatie over:

  • gezondheidsgegevens van de leerlingen (en eventueel leerkrachten)
  • wensen en behoeften van medewerkers en andere betrokkenen
  • wat de school al doet (quick wins)
  • beleidsprioriteiten of speerpunten van de school of het bestuur

Elke school is anders. Bedenk goed wat haalbaar is voor uw school. Wees pragmatisch maar zorg ervoor dat u aan de hand van het profiel in uw projectvoorstel kunt uitleggen waarom u voor een bepaald thema kiest.

Tip

De Gezonde School-adviseur van de GGD kan u vaak helpen met het schoolgezondheidsprofiel. Bijvoorbeeld door gegevens van individuele leerlingen op schoolniveau te vertalen. Kijk hier voor een voorbeeld van een schoolprofiel.

springtouwen

Voorbeelddocument: gezondheidssituatie op school in beeld

Bekijk de gezondheidssituatie van de Koningin Julianaschool uit Culemborg. Dit document is onderdeel van het Plan Gezonde School, dat inzicht geeft in relevante gezondheidsgegevens en de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op hun school.