De Gezonde School-aanpak levert het meeste op als de keuze voor een thema en activiteiten aansluit bij de situatie van uw school. Wilt u met de Gezonde School-aanpak aan de slag en weet u nog niet met welk(e) thema(’s)? Bepaal dan eerst de beginsituatie. Deze instrumenten kunnen helpen:

  • Hoe gezond is jouw school?: met deze eenvoudige test ziet u snel voor alle thema's hoe de school scoort op de vier pijlers van Gezonde School (Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid). De quickscan geeft een indicatie van hoe ver u al bent als school en inspireert wat u nog meer kunt doen. Lees meer over de pijlers Gezonde School voor po, vo en mbo;
  • De Gezonde School-matrix: in deze matrix vult u voor alle thema’s van Gezonde School in welke activiteiten uw school al uitvoert op de vier pijlers. Hierdoor krijgt u een compleet overzicht van wat u al allemaal doet en waar nog kansen liggen. U kunt de Gezonde School-matrix samen met de werkgroep Gezonde School invullen (zie stap 2). Zo werkt u gelijk aan het creëren van draagvlak;
  • Breng de gezondheid van leerlingen/studenten in kaart met een Schoolgezondheidsprofiel. Dit profiel bestaat uit drie onderdelen:
    • (gezondheids)gegevens van leerlingen/studenten. Haal deze gegevens uit de monitor sociale veiligheid, het leerlingvolgsysteem en leerling-administratie. Vraag ook na bij de Gezonde School-adviseur welke gegevens de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst verzameld heeft;
    • de beleidsprioriteiten of speerpunten van de school, het schoolbestuur of de gemeente;
    • wat vinden leerlingen of studenten belangrijk? En ouders en medewerkers van de school? Wat zijn de wensen van de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad of ouderraad? Breng het in kaart aan de hand van vragenlijsten of groepsgesprekken.

In de handleiding Schoolgezondheidsprofiel staat hoe u een schoolgezondheidsprofiel opstelt.

Inspiratie

  • Bekijk hoe basisschool Koningin Julianaschool uit Culemborg samen met de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  de gezondheidssituatie van leerlingen in kaart heeft gebracht. In dit document staan relevante gezondheidsgegevens van de school.

Tip

Vind een Gezonde School in de buurt en vraag hen hoe zij aan de slag zijn gegaan met Gezonde School. Bekijk het overzicht van Gezonde Scholen (po, vo, mbo).  De Gezonde School-adviseur kan u met de school in contact brengen.

Heeft u kortgeleden een schoolgezondheidsprofiel gemaakt? Dan zouden we deze graag op onze website willen delen. Stuur uw schoolgezondheidsprofiel naar: redactie@gezondeschool.nl.