Criteria om het vignet te behalen

  Aandacht voor milieu en natuur heeft meer impact als zowel de fysieke omgeving als de sociale omgeving (leerkrachten en ouders) is betrokken.

  • Uw school draagt zorg voor een gezonde schoolomgeving rond Milieu en natuur.
  • De inrichting van het schoolplein nodigt leerlingen uit om bezig te zijn met de natuur.
  • Uw school is milieubewust en draagt zorg voor energiebesparing.
  • Afval wordt gescheiden.
  • De mechanische ventilatie (indien aanwezig in het gebouw) wordt onderhouden en voldoet aan de normen. Een gebouw met natuurlijke ventilatie voldoet ook indien wordt aangetoond dat de ramen en roosters altijd geopend zijn onder lestijd.
  • De richtlijn van het LCHV ten aanzien van schoonmaken wordt gehanteerd.
  • Uw school betrekt leerlingen, ouders en medewerkers bij activiteiten rondom Milieu en natuur.
  • Medewerkers geven het goede voorbeeld rond Milieu en natuur.

  Tips

  • Zet computers uit, niet op stand-by (lespakket energieke scholen).
  • Gebruik het schoolplein eens als buitenlokaal.
  • Maak het schoolplein toegankelijk na schooltijd.
  • Maak een leerling ventilatiebaas. Deze leerling heeft als taak om de CO2Koolstofdioxide Koolstofdioxide -meter in de gaten te houden.
  • Zoek bij zomerse temperaturen verkoeling met waterspelletjes en zwembadjes op het schoolplein (hitteprotocol).
  • Informeer ouders over de onderwerpen via nieuwsbrieven, ouderavonden of andere bijeenkomsten.
  • Laat ouders activiteiten organiseren, zoals een bezoekje aan de boerderij.
  • Betrek de ouders bij de inrichting, onderhoud en beheer van het (groene) schoolplein.
  • Stimuleer ouders en leerlingen en leerkrachten om lopend of met de fiets naar school te komen.
  • Leerkrachten en ouders helpen door het goede voorbeeld te geven. Het scheiden van afval is een goede stimulans voor het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling.