Criteria om het vignet te behalen

Om bewustwording te vergroten voor alle aspecten van natuur en milieu is het belangrijk dat de school aandacht besteedt aan dit onderwerp. Uw school maakt in het lesprogramma gebruik van (aanvullende) activiteiten die gericht zijn op binnenmilieu, natuur en het milieubewustzijn. Er zijn geen erkende activiteiten behorende bij dit Vignet.

  • Uw school besteedt in de lessen structureel aandacht aan binnenmilieu, natuur en milieubewustzijn.
  • De onderwijsactiviteiten op het gebied van Milieu en natuur zijn vastgelegd in een schoolbeleidsplan.
  • Uw school biedt docenten bij- of nascholing rond binnenmilieu, natuur en milieubewustzijn.

Frisse klas 

Natuur

Milieubewustzijn

Activiteiten en bijzondere dagen

Voorbeelden

De Schakel actief met het onderwerp "frisse klas"

Basisschool de Schakel in Nieuwegein is al actief aan de slag gegaan met het onderwerp frisse klas: 'Een frisse klas is erg belangrijk voor de gezondheid en leerprestaties van onze leerlingen en leerkrachten. Wij vinden het als school dan ook van groot belang om aandacht te hebben voor een goede ventilatie. De CO2Koolstofdioxide Koolstofdioxide -meter is hierbij een handig instrument om de ventilatie te controleren en te verbeteren’.

Gebruik de digitale toolkit Binnenmilieu basisscholen

De digitale toolkit Binnenmilieu basisscholen van Gezonde School biedt u volop informatie, voorbeelddocumenten en instrumenten om u op weg te helpen naar een frisse, groene en bewuste school!