In maart gingen drie stimuleringsregelingen open om scholen te faciliteren bij het werken aan een gezonde leefstijl:

Ruim 1500 schoollocaties schreven zich in voor één of meer regelingen. De toekenningen vonden plaats aan de hand van selectiecriteria en medio mei zijn alle scholen die belangstelling hadden ingediend hiervan op de hoogte gebracht. Wij zijn verheugd om te vermelden dat 550 schoollocaties vanaf nu aan de slag kunnen met het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2021-2022, zo’n 300 schoollocaties met ronde 4 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit en ruim 200 schoollocaties gebruik kunnen maken van ronde 3 van de subsidie Watertappunten.

Wij wensen alle toegekende scholen veel succes met de uitvoering. Bij vragen of adviezen staan onze Gezonde School-adviseurs voor u klaar. Heeft uw school helaas voor deze ronde geen toekenning gekregen? U kunt ook zelf aan de slag met de Gezonde School-aanpak (po, so, vo, mbo). Bekijk vervolgens bij uw onderwijsniveau aan welke gezondheidsthema’s u op school kunt werken om ook een Gezonde School te worden.