Water drinken is goedkoop, lekker én gezond. Om het drinken van kraanwater op meer op scholen te stimuleren is de Subsidie Watertappunten in het leven geroepen. Honderden scholen kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een nieuw aan te schaffen watertappunt op school, zodat leerlingen en studenten tussendoor water kunnen tappen, wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl.

Heeft uw school al een binnenwatertappunt, maar is het wenselijk om vanwege een grote leerlingen- of studentenpopulatie een extra tappunt aan te schaffen? Of is er al een tappunt buiten, maar is het niet mogelijk om er bidons mee te vullen? Ook dan is de subsidie Watertappunten inzetbaar. Maar als een schoollocatie al beschikt over een watertappunt, aangeschaft vóór de subsidieregeling van start ging, dan is achteraf declareren niet mogelijk.

Subsidie watertappunten geëindigd

De subsidie Watertappunten is geëindigd. Na drie rondes hebben we honderden scholen(locaties) kunnen ondersteunen bij de aanschaf en realisatie van een watertappunt in het schoolgebouw of op het schoolterrein. De subsidie Watertappunten heeft zo een bijdrage geleverd aan het stimuleren van het drinken van kraanwater als gezonde dorstlesser. We hopen uiteraard dat elke school straks een watertappunt heeft, als eerste stap richting gezondheidsbevordering van leerling en student.

Heeft uw school een watertappunt aangeschaft met de subsidie en bent u benieuwd hoe u water tappen nu vanzelfsprekend maakt? Lees hierover inspirerende verhalen op Gezondeschool.nl/inspiratie. Zo neemt het VISTA college u graag mee in hun treffende acties om water drinken te stimuleren.

Subsidie Watertappunten voor elk type onderwijs

Ons doel is om zo veel mogelijk watertappunten op onderwijslocaties te realiseren. Naast het primair onderwijs kunnen ook schoollocaties binnen het speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gebruikmaken van de subsidie Watertappunten. Want ook bij deze leerlingen en studenten is gezondheidswinst te behalen, door het beschikbaar stellen van kraanwater als gezonde dorstlesser.

Buiten- of binnenwatertappunt?

Het kan wenselijk zijn om ook een binnenwatertappunt te realiseren, bijvoorbeeld in de schoolkantine. In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moeten leerlingen en studenten nu vaak uitwijken naar sanitaire voorzieningen om waterflessen te vullen. Dit past niet bij ons streven om scholieren de mogelijkheid te bieden om water te tappen op plekken die aan de gewenste hygiënische randvoorwaarden voldoen. Bovendien gaat het drinken van water van de tap het gebruik van plastic wegwerpflesjes tegen, dus het is ook nog eens duurzaam!

Scholen zijn vrij om een buiten- of binnenwatertappunt te kiezen. Belangrijk is dat het drinkwatertappunt schoon drinkwater levert, hygiënisch en robuust is. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen en studenten van de school, leraren, ouders en verzorgers, en eventueel ook buurtbewoners kraanwater kunnen tappen. Bekijk ook de watertaptoolkit met handige tips en informatie voor het maken van een weloverwogen keuze.

75% van de gemaakte kosten vergoed

Bij de derde ronde van de subsidie Watertappunten krijgt een schoollocatie 75% van de kosten voor aanschaf, aanleg en onderhoud van een of twee nieuwe watertappunt(en) vergoed. Hierbij geldt een maximum te declareren bedrag van in totaal €2.000 (incl. BTW Belasting op de toegevoegde waarde) in het geval van een buitenwatertappunt en €1.000 (incl. BTW) voor een binnenwatertappunt. De school betaalt in beide gevallen dus 25% van de kosten zelf. Een binnenwatertappunt is in de aanschaf goedkoper. Daarom krijgen scholen de keuze om twee binnenwatertappunten te realiseren, waarbij beide tappunten mogen worden gedeclareerd met een maximum totaalbedrag van €2.000 (incl. BTW).

Uiteraard kan de school vragen of andere partijen willen bijdragen aan de kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente, een lokale samenwerkingspartner, een buurtvereniging, sportclub of serviceclub. Vraag de mogelijkheden na bij de Gezonde School-adviseur, JOGG-regisseur of de Schoolkantine Brigade. Het is ook mogelijk om een watertappunt te leasen. Om gebruik te kunnen maken van de subsidie is het belangrijk dat het leasecontract voor vijf jaar of langer is. Bij afloop van het leasecontract krijgen scholen veelal de keuze om te verlengen, met korting het watertappunt te kopen of weg te laten halen.

Declaratiemogelijkheid

Scholen die van de subsidie Watertappunten gebruikmaken, schieten zelf alle kosten voor. Het tijdsvenster voor realisatie, verantwoording en facturatie van een watertappunt bij toekenning in ronde 3 loopt tot en met 30 november 2021. Het tijdsvenster voor realisatie, verantwoording en facturatie van een watertappunt voor ronde 2 (2020-2021) loopt ook tot en met 30 november 2021. Als het nieuwe watertappunt op school in gebruik is genomen, worden de gemaakte kosten gedeclareerd via het account van de school op Mijngezondeschool.nl. De school ontvangt dan 75% van de gemaakt kosten met een maximum bedrag van €2.000 op het opgegeven bankrekeningnummer van de school.

Over de subsidie Watertappunten

De subsidie Watertappunten is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. JOGG, het Voedingscentrum en het programma Gezonde School voeren de regeling uit. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is het uitgangspunt, het drinken van kraanwater draagt hieraan bij.

Kraanwater en Gezonde School

Scholen die het themacertificaat Voeding van Gezonde School willen behalen, moeten een hygiënische watervoorziening hebben waar leerlingen, studenten en medewerkers water kunnen tappen. Een watertappunt op het schoolplein of in het schoolgebouw (bijvoorbeeld in de kantine) is dus een mooi opstapje om te werken aan het Gezonde School-thema Voeding (po, sovo, mbo).