Dankzij de ondersteuningsgelden uit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen scholen (po primair onderwijs (primair onderwijs), vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en v(s)o) extra inzetten op de verbetering van het welbevinden van leerlingen. De praktijkkaarten ‘Duurzaam investeren in Welbevinden’ en ‘Welbevinden en gelijke kansen’ bieden scholen handvatten en achtergrondinformatie om hiermee aan de slag te gaan. Kijk voor meer informatie op nponderwijs.nl

Tip: kijk ook eens op de themapagina's Welbevinden op Gezondeschool.nl (po, so, vo, mbo).