Decoratieve foto van een jong kind dat over een tegel gaat springen

Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut ontwikkelen samen een platform over bewegend leren. Dit platform wordt een vindplek, met informatie over verschillende programma's en aanbieders op het gebied van bewegend leren. Bent u leerkracht in het primair onderwijs en wilt u meedenken over de inhoud, vormgeving en promotie van het platform? Neem dan contact op met Maxine de Jonge: m.dejonge@mulierinstituut.nl.

Kenniscentrum Sport & Bewegen is kennispartner van Gezonde School voor het thema Bewegen en sport. Informatie over dit thema is er voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.