Meer dan bij reguliere basisscholen wordt het bewegingsonderwijs in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs door vakleerkrachten gegeven. Schoolleiders in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs vinden goed leren sporten en bewegen belangrijk, maar duidelijk minder dan schoolleiders van reguliere scholen. Ze hechten relatief meer belang aan sociale vorming en goed met anderen leren omgaan. Dit blijkt uit een meting door het Mulier Instituut. Lees meer over deze meting.

Bewegen en sport is een van de gezondheidsthema’s van Gezonde School. Doe inspiratie op voor het thema Bewegen en sport voor po, so, vo of mbo.