U bent hier

Voorbeeldprojecten samen met de Jeugdgezondheidszorg

Groepje kinderen voor een poster met daarop de tekst pubergezond.nl

Wat doet de jeugdgezondheidszorg?

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ziet toe op de gezondheid van alle kinderen in Nederland. Dat gebeurt tijdens de contactmomenten, de periodieke gezondheidsonderzoeken (PGO’s), maar ook daarbuiten. De JGZ let ook op leefstijlfactoren. Deze beïnvloeden niet alleen de gezondheid, maar tevens de leerprestaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voldoende nachtrust en een gezond ontbijt. Meer over de JGZ

Bekijk alle projecten, organisaties en scholen die betrokken waren in de brochure Versterking JGZ op en met scholen.

Pilot 'Vroegsignalering depressieve klachten 12-14 jarigen'

In het schooljaar 2015-2016 liep voor het tweede jaar dit pilotproject. Een uitdagend project waarbij de GGD Hart voor Brabant in de 2e klas van het VO een digitale stemmingsvragenlijst afneemt, gericht op het signaleren van depressieve klachten. Marie Louise Lamers, jeugdverpleegkundige vertelt: "Ik hoop dat vroegsignalering van depressieve klachten bij jongeren binnen de GGD wordt verankerd". Lees het interview

Wilt u de samenwerking met JGZ versterken?

Uw gezondheidsbeleid op school nog verder versterken? Gebruik hiervoor de voorbeeld projecten waarbij scholen samen met de JGZ en andere partijen, gezamenlijk werken aan meer gezondheid voor leerlingen. Elk project is ook op uw school toe te passen, doe het samen met de Gezonde school-adviseur én de JGZ.

Onderwijstype Onderwerp project
Primair onderwijs  
  Fitheid en motoriek goed peilen
  Meer maken van contactmoment JGZ in groep 7
Primair- en voortgezet onderwijs  
  Vrijwillige mentoren en hun leerlingen maken samen filmclip
Voortgezet onderwijs  
  Depressieve klachten onder 12 tot 14-jarigen vroeg opsporen
  Een gezondheidsprofiel van de 15-16 jarigen op uw school
  Ouders erbij betrekken: wat werkt?
  Positieve energie bij ‘moeilijke leerlingen’ door gezondere leefstijl
  Samen in een nuchtere aanpak sterk
  Vluchtelingen verdienen speciale aandacht
Voortgezet onderwijs en mbo  
  Ziekteverzuim en gezondheid: voorkom schooluitval
Mbo  
  JGZ op het ROC

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer