Wat houdt dit project in?

Dit project organiseerde een workshop voor mentoren, zorgcoördinatoren of loopbaanbegeleiders om het ziekteverzuim met ouders en leerlingen professioneler bespreekbaar te maken. Bij langdurig of frequent ziekteverzuim voert de school het eerste gesprek met de leerling en ouders/verzorgers, met als doel  te kijken hoe de school kan ondersteunen  leerachterstand te beperken.

De training is onderdeel van de MAZL aanpak. Deze aanpak dringt ziekteverzuim en voortijdig schoolverlaten terug. Binnen MAZL signaleert de school, adviseert de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)/JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) en handhaaft de leerplichtambtenaar. Het goed en gezamenlijk begeleiden van de ziek gemelde leerling werkt: de leerling voelt zich beter, ouders zijn meer betrokken en het schoolverzuim neemt af.

Doelgroep

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs of mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) die zich langdurig en/of frequent ziekmelden.

Voor wie is dit project interessant?

 • U bent mentor, loopbaanbegeleider, docent of zorgcoördinator op het vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) of mbo en ziet dat er veel ziekteverzuim is op uw school. U wil dit graag professioneel en tijdig bespreken, om het verzuim zo beperkt mogelijk te houden. U deelt uw ervaringen graag in een workshop en wil er zelf ook van leren.
 • U bent betrokken bij het schoolgezondheidsbeleid en ziet een plek voor de MAZL aanpak binnen het verzuim- en ziekmeldingsbeleid.

Materialen om te gebruiken

Wat zijn reacties van ouders en leerlingen?

Reacties van ouders en jongeren op het verzuimgesprek met de mentor en het contact met de jeugdarts zijn positief. Ze geven aan beter contact te hebben met de school en de jeugdarts. Ze vinden de persoonlijke aandacht van de school voor het ziekteverzuim en de specifieke situatie van hun kind zeer prettig. De afspraken voor de toekomst gaven meer zekerheid.

Reactie van de ouderraad van een van de VO scholen:

"Heel positief dat ziekteverzuim opgepakt wordt. Als ouders vinden zij het onderwerp soms lastig. Zij voelen zich gesteund door de oprechte belangstelling van de mentor. "

Zowel individueel als collectief kijken naar gezondheid: goed schoolbeleid

Onderstaande materialen helpen om MAZL op te nemen in uw schoolbeleid:

Hierdoor verbetert de communicatie op uw school en de communicatie met de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) / Jeugdgezondheidszorg. Het opleidingsmentoraat mentoren en de VO- en MBO- raden kennen deze workshop. Het zou kunnen dat de MAZL-workshops worden opgenomen in het opleidingsprogramma van de mentoren.

De MAZL aanpak werkt, bekijk hiervoor de documenten onder het kopje "Wetenschappelijk" op de website van GGDwestbrabant.nl.

Dit project ook op uw school?

 • Bespreek het met JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) / Gezonde School adviseur in uw regio, check de mogelijkheden om volgens de MAZL aanpak te werken. Meer informatie over de training van de JGZ medewerkers.
 • Toets draagvlak voor het opnemen in het schoolbeleid.
 • Biedt de workshop aan. De workshop MAZL duurt 2,5 uur en is geschikt voor ongeveer 8 mentoren. De training wordt op locatie gegeven door een trainer, de jeugdarts van een GGD uit uw regio en er wordt een professionele acteur ingezet.
 • Overweeg om de workshop via het “train de trainer – idee” verder te verspreiden. In dat geval wordt een (onderwijs)medewerker opgeleid om de workshop vervolgens zelf aan bieden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de medewerker GGD Academy.

Betrokken partijen en hun rol

GGD/JGZ:

 •  De jeugdarts is aanwezig bij de training:
  • Als de JGZ in uw regio bekend is met de MAZL aanpak (of vergelijkbaar acteert) dan kunt u de jeugdarts om advies vragen of een MAZL-consult aanvragen voor de leerling/ouders. De jeugdarts fungeert dan als zorgbegeleider en niet als controleur. Hij of zij bespreekt de gezondheidsklachten en redenen van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en bepaalt samen de gewenste begeleiding of zorg. Ook adviseert de jeugdarts over deelname aan het lesprogramma en de (emotionele of fysieke) belastbaarheid van de leerling. Na het MAZL-consult krijgt u een advies. Hierin staat de inschatting over deelname aan het lesprogramma, en eventueel een re-integratieadvies en gewenste aanpassingen. Een MAZL-consult is wel vertrouwelijk, dus leerling en ouders moeten toestemming geven voor het delen van informatie met de school of bv. de huisarts of andere zorgverleners.
 • Leerplichtambtenaar:
  • Indien het ziekteverzuim voortduurt denkt de leerplichtambtenaar mee en handhaaft zo nodig de leerplicht.
 • GGD/gezondheidsbevordering Gezonde School:
  •  Geven van de training.
  • Adviseren over collectieve maatregelen voor preventie van ziekteverzuim en gezondere leerlingen.

Contactpersonen voor meer informatie

Scholen die meededen en contactpersonen

30 Scholen in Limburg Noord en West Brabant.

Hieronder vindt u enkele scholen met de contactgegevens. Neem contact op met deze scholen voor meer informatie over hun ervaringen.

Katholieke Gemeenschap School KSE  Etten-Leur
Stijn Streuvelslaan 42
4873 EB  Etten-Leur
Tel nr.: 076 501 59 05

Prinsentuin College
Frankenthalerstraat 15
4816 KA Breda
Tel nr.: 076 572 39 00

Valuas College
Hogeweg 24
5911 EB Venlo
Tel nr.: 077 359 0400

Kwadrant
Thornstraat 7
6004 JP Weert
Tel nr.: 0495 513 666