Gezond leren eten en drinken betekent ook ontdekken. Durven uw leerlingen eten dat ze niet kennen te proeven? Weten ze waar hun eten vandaan komt, wat erin zit, wat de invloed is op milieu en klimaat en hoe je een eenvoudig gerecht bereidt? Effectief werken aan voeding vraagt om aandacht voor educatie. Hoe pakt u dat aan?

Zet Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten. Zo kunt u leerlingen laten ervaren dat gezond eten ook lekker kan zijn. Of kunt u ze laten zien waarom ze eten en drinken nodig hebben en wat het doet met hun gebit. Kies bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

Gebruikt uw school ander lesmateriaal? Gebruik dan de checklist Eigen educatiematerialen themacertificaat Voeding (SLO). Deze is gebaseerd op het SLO leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl. Het leerplankader geeft handvatten om een gevarieerd lespakket samen te stellen dat past bij de leeftijd van de leerling.

    Geef structureel aandacht aan voeding

    Net zoals bij andere leerstof, werken onderwijsactiviteiten over voeding pas echt goed als ze structureel aan bod komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

    • Neem lessen over voeding op in het curriculum, bijvoorbeeld bij biologie of andere lessen binnen het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld.
    • Neem onderwijsactiviteiten over voeding op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?

    Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Voedingscentrum.