Erkende Gezonde School-activiteiten

De school gaat goed aan de slag met het thema Voeding als het in het lesprogramma gebruik maakt van één van de volgende erkende Gezonde School-activiteiten rondom voeding: Smaaklessen en/of Ik eet het beter. Een geschikt lespakket wat zich richt op gezonde voeding én bewegen in het primair onderwijs is Lekker Fit!

Voor het speciaal basisonderwijs kunnen ook (onderdelen van) deze lespakketten ingezet worden. Ze kunnen gecombineerd worden met de praktijklessen over voeding.

Als de school ervoor kiest om gebruik te maken van andere of eigen lesmaterialen biedt het leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl van de SLO handvatten om een gevarieerd lespakket samen te stellen dat past bij de leeftijd van de leerling. Het thema voeding heeft in het leerplankader drie kernen: Voeding en Gezondheid, Voedselkwaliteit en Eten kopen, bereiden en beleven. Door voldoende sub-kernen op te nemen in de lessen leren de leerlingen hoe ze kunnen kiezen voor een gezond een duurzaam voedingspatroon. Bekijk voor meer informatie de checklist Eigen educatiematerialen themacertificaat Voeding (SLO)

Borging onderwijsactiviteiten

De onderwijsactiviteiten op het gebied van voeding zijn vastgelegd, dat kan op verschillende manieren. Zo kan een school bepaalde lessen opnemen in het curriculum, bijvoorbeeld binnen de vakken biologie, de natuur, lessen over gezond gedrag die vallen onder oriëntatie op zichzelf en de wereld. Ook kan in een beleidsplan worden toegelicht waarom bepaalde onderwijsactiviteiten (zoals een projectweek) uitgevoerd worden, in welke leerjaren ze plaatsvinden en wie verantwoordelijk is voor deze activiteiten. Op deze manier zorgt de school ervoor dat de activiteiten niet eenmalig plaatsvinden, maar structureel verankerd worden.