Afbeelding van het logo van de Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 24 maart 2023. Voor scholen in het primair onderwijs en speciaal onderwijs is deze projectweek een mooie gelegenheid om te starten met lessen over het thema Relaties en seksualiteit. Of om extra aandacht aan te besteden aan relationele en seksuele vorming. Dit jaar staat de Week van de Lentekriebels in het teken van de vraag 'Wat vind ik fijn?'.

Wat vind ik fijn?

Met 'Wat vind ik fijn?' als thema van de Week van de Lentekriebels, komen verschillende onderwerpen aan bod: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt en een positief zelfbeeld. De lessen over relaties en seksualiteit worden doorgaans enthousiast ontvangen door leerlingen. Ook op de Huizingaschool waren leerlingen vorig jaar positief. "Vooral de lessen over zwangerschap vonden de kinderen erg interessant", vertelde leerkracht Daphne Reijerse over de Week van de Lentekriebels. "Het is verbazend dat kinderen bepaalde vragen stellen waarover docenten soms ook nog goed over moeten nadenken."

Wat gebeurt er tijdens de Week van de Lentekriebels?

Eén van de doelen van de Week van de Lentekriebels is om scholen kennis te laten maken met relationele en seksuele vorming. Daarom wordt er door het hele land schoolbreed aandacht besteed aan relaties en seksualiteit. Scholen kunnen gebruikmaken van bepaalde lespakketten en allerlei materialen. Ook is er een draaiboek beschikbaar. Een overzicht van geschikte lespakketten en materialen is te vinden op Weekvandelentekriebels.nl.

Aanmelden voor de Week van de Lentekriebels

Door tijdens de projectweek te werken aan relationele en seksuele vorming, kunnen scholen een stap maken naar structurele aandacht voor relaties en seksualiteit. Gezonde School biedt daarbij houvast. Zo is er een stappenplan voor scholen die met de Gezonde School-aanpak willen werken.

Meer informatie over de Week van de Lentekriebels is te vinden op Weekvandelentekriebels.nl.