Decoratieve collage van foto's van leerlingen die les krijgen

Veel scholen deden weer mee aan de Week van de Lentekriebels, met dit jaar als thema: Je lijf is van jou. De deelnemende scholen in het primair en speciaal onderwijs gaven een week lang les over relaties en seksualiteit. Zo ook de Huizingaschool, een openbare basisschool in Amsterdam Slotervaart waar iedere leerlingen de kans krijgt om te ontdekken wie hij is en wat hij kan.

Daphne Rijerse, leerkracht bij de Huizingaschool, coördineerde daar de Week van de Lentekriebels. In de voorbereiding naar de lesweek organiseerde de school eerst een teamtraining voor het lerarenteam. Daarin is de insteek van de week besproken, zodat leerkrachten voldoende toegerust waren om het thema Relaties en seksualiteit te bespreken met de leerlingen.

In gesprek met ouders en verzorgers

De school weet dat er soms weerstand ontstaat bij ouders rondom dit thema. Om die reden is er ook een bijeenkomst georganiseerd voor ouders en verzorgers om met elkaar in gesprek te gaan. "Voorafgaand aan de lesweek is er precies aan ouders gecommuniceerd wat de inhoud van de lessen was. De ouders van mijn klas kregen ook een boekje mee over wat er in de les zou worden besproken. Zo konden ze de onderwerpen in de thuissituatie nog eens bespreekbaar maken", vertelt Daphne.

Vooral de lessen over zwangerschap vonden de kinderen erg interessant.

- Daphne Reijerse, leerkracht Huizingaschool

Nieuwsgierige leerlingen

Volgend jaar wil de Huizingaschool weer deelnemen aan de themaweek. "Over het algemeen was iedereen erg positief. Vooral de lessen over zwangerschap vonden de kinderen erg interessant. Het is verbazend dat kinderen bepaalde vragen stellen waarover docenten soms ook nog goed over moeten nadenken. Seksuele thema’s bespreken blijft lastig, maar gelukkig heerst er in de school een fijne cultuur waarin docenten het lesmateriaal op hun eigen manier op een veilige en respectvolle wijze bespreekbaar kunnen maken met leerlingen."

Week van de Lentekriebels 2023

Wil jouw school volgend jaar (weer) meedoen met de Week van de Lentekriebels? Zet dan alvast de datum in de schoolagenda: 20 tot en met 24 maart 2023. Heb je behoefte aan extra ondersteuning, zoals scholing voor uw team of voor ouders en verzorgers? Neem dan contact op met de Gezonde School-adviseur in jouw regio. Of meld jouw school aan voor de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Dit kan tot en met 19 april 2022.

Meer informatie over de Week van de Lentekriebels vind je op Seksuelevorming.nl.