Leerlingen komen al vroeg van alles tegen dat te maken heeft met relaties en seksualiteit. Hoe ga je daar als leraar mee om? School & Veiligheid en Rutgers ontwikkelden een gratis e-learning om je hierbij te ondersteunen. In acht modules komen allerlei onderwerpen aan bod. Er zijn aparte e-learnings voor primair en voortgezet onderwijs.

School is dé plek waar leerlingen elkaar ontmoeten en waar ze kennismaken met de samenleving. Ze leren hoe ze – letterlijk en figuurlijk – in elkaar zitten en dat dat voor anderen anders is. Ze ontdekken dat er verschillen zijn in identiteiten, normen, waarden en omgangsvormen. Ook gaan ze vriendschappen en andere relaties aan, worden ze verliefd en ontdekken ze hun seksuele identiteit. Daarbij is het belangrijk dat ze hun eigen wensen en grenzen kunnen communiceren en die van anderen respecteren. Aandacht besteden aan relaties en seksualiteit is dus belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen. 

Uitdagende rol voor leraren

Als leerkracht heb je een belangrijke rol. Tijdens lessen over relaties en seksualiteit en tijdens situaties in de klas of in school. Dit soort momenten waarin seksualiteit of gender een rol spelen zijn interessant, maar soms ook uitdagend. Het gaat om persoonlijke onderwerpen, die wel eens beladen kunnen zijn door sterke (on)uitgesproken normen en waarden. Daarnaast heb je niet alleen met jezelf te maken, maar ook met visie en beleid van de school, je maakt deel uit van een team en je hebt te maken met ouders. Daarom vraagt werken aan seksuele integriteit om pedagogisch vakmanschap. Met de nieuwe e-learning kun je jezelf hier verder in versterken.

Volg de e-learning Gezonde relaties & seksualiteit op de basisschool

Volg de e-learning Gezonde relaties & seksualiteit op de middelbare school

Acht modules

In de e-learning van School & Veiligheid en Rutgers komen op interactieve wijze veel onderwerpen langs waar je op school mee te maken kunt krijgen. Er zijn acht modules:

  • Lesgeven over relaties & seksualiteit;
  • Seksuele integriteit en een veilige sfeer;
  • Omgaan met verschillen;
  • Seksuele ontwikkeling;
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • Vakinhoudelijke kennis;
  • Contact met ouders;
  • Schoolbreed werken aan relaties & seksualiteit.

De e-learning is gratis en is te vinden in het Leerportaal van Rutgers. Elke module duurt ongeveer 30 tot 60 minuten