Een veilig en inclusief schoolklimaat biedt een fysiek, emotioneel en sociaal veilige basis voor leerlingen en medewerkers op school. Maar waarom is dit belangrijk voor de gezondheid van leerlingen en studenten? En hoe creëer je een veilig en inclusief schoolklimaat? Hierover lees je meer op de onderwijspagina's over een veilig en inclusief schoolklimaat. 

Handvatten voor een veilig en inclusief schoolklimaat

Een veilig en inclusief schoolklimaat draagt op een belangrijke manier mee in het welbevinden van leerlingen en studenten. Maar wat houdt een veilig en inclusief schoolklimaat in? Denk bijvoorbeeld aan een rustige werksfeer, een open schoolplein zonder donkere hoekjes, maar ook dat er op school gelachen wordt, er complimenten worden gegeven en dat alle studenten gezien worden en blijven. Ook is er specifiek aandacht voor studenten die opgroeien in moeilijke omstandigheden, wat bijdraagt aan kansengelijkheid.

Gezonde School biedt handvatten aan onderwijsprofessionals om aan de slag te gaan met een veilig en inclusief schoolklimaat. Je leest meer over de eerste stappen naar een veilig en inclusief schoolklimaat, welke onderdelen belangrijk zijn om dit te creëren. Maar ook over hoe een veilig en inclusief schoolklimaat bijdraagt aan kansengelijkheid.