Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn. Vanwege de impact van de coronacrisis op het onderwijs, zal de NVWA pas per 1 januari 2021 hierop gaan handhaven. Dit liet staatssecretatis Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op 11 mei weten aan de Tweede Kamer. Schoolbestuurders ontvingen hierover een e-mail van de staatssecretaris.

De wettelijke norm blijft wel dat er per 1 augustus 2020 niet meer gerookt wordt op schoolterreinen. Want, schrijft staatssecretaris Blokhuis in de mail: "Zien roken, doet roken."

Werken aan rookvrije schoolterreinen

De staatssecretaris vindt het positief dat veel schoolpleinen al rookvrij zijn en moedigt scholen aan hieraan te (blijven) werken. Rookvrij Schoolterrein is een erkende Gezonde School-activiteit. Lees voor meer informatie ook de pagina Aan de slag met een rookvrij schoolterrein en over het thema Roken en alcohol (po) en Roken, alcohol- en drugspreventie (vo en mbo).