Om de effectiviteit van de activiteiten die u op het thema Roken en alcohol gaat uitvoeren te vergroten is het belangrijk om voor dit thema te werken via de volgende pijlers:

 1. Signaleren
 2. Schoolomgeving
 3. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van de Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor het thema Roken en alcohol laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering? Dan kunt u het themacertificaat Roken en alcohol van het vignet Gezonde School aanvragen.

Uit onderzoek is gebleken dat het onderdeel educatie in het basisonderwijs geen toegevoegde waarde heeft.

Criteria om het themacertificaat te behalen

 • Uw school heeft inzicht in hoe het met leerlingen gaat rondom hun gezondheid en Roken en alcohol. 
 • Signalen rondom Roken en alcohol worden besproken in een (wettelijk verplicht) zorgteam van school.
 • Uw school heeft afspraken met externe partners om zo nodig ondersteuning of hulp te kunnen bieden aan leerlingen of ouders in het geval van problematiek rondom Roken en alcohol.

Criteria om het themacertificaat te behalen

 • Uw school draagt zorg voor een gezonde schoolomgeving rondom het thema Roken en alcohol: de school beschikt over een rookvrij schoolterrein en is alcoholvrij. Dit geldt ook voor alle niet-locatie gebonden activiteiten.
 • Uw school informeert ouders over het thema Roken en alcohol.

Tips

Tip: de erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Criteria om het vignet te behalen

 • Het thema Roken en alcohol maakt onderdeel uit van het schoolbeleid.
 • Medewerkers, leerlingen en ouders zijn betrokken bij de doelstellingen* rondom het thema Roken en alcohol. 
 • Uw school heeft schoolregels over hoe zij wil bijdragen aan gezondheid en gezond gedrag rondom het thema Roken en alcohol.
 • Uw school informeert leerlingen en ouders over het beleid en de gedragsregels.
 • Het beleid en de gedragsregels worden gehandhaafd en geëvalueerd.
 • Uw school heeft de coördinatie van Roken en alcohol belegd.

*De doelstellingen komen voort uit het beleid

Themacertificaat Roken en alcohol aanvragen

Themacertificaat aanvragen

Om het themacertificaat Roken en alcohol aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem. Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien.

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Vraag het themacertificaat aan

Tip

Binnen Gezonde School staan naast Roken en alcohol ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

[tekst vbdoc]

Voorbeeld: lesidee let the twittergames begin!

Koen Steeman is leerkracht groep 7 op basisschool ‘t Startblok in Cuijk. Hij experimenteert in zijn klas met de mogelijkheden van sociale media. Zo heeft hij de twitterquiz bedacht! Laat leerlingen hun tablets & telefoons meenemen. Regel eventueel laptops voor leerlingen die dit niet hebben. De kinderen worden in groepjes verdeeld en krijgen vragen via de klassentwitter (in dit geval via @Startblokgroep7). Lees meer over de twitterquiz

Meer informatie

 • DGSG.nl (De gezonde school en genotmiddelen) van het Trimbos-instituut is voor scholen die aandacht willen schenken aan de preventie van alcohol, tabak en drugs.
 • Alcoholinfo.nl is een website voor ouders over de risico’s en gevolgen van alcoholgebruik door hun kinderen, inclusief tips en adviezen over hoe dit onderwerp aan te pakken in de opvoeding.
 • Uwkindenroken.nl is een website voor ouders over de risico’s en gevolgen van roken door hun kinderen, inclusief tips en adviezen over hoe dit onderwerp aan te pakken in de opvoeding.
 • Hoepakjijdataan.nl  informeert ouders hoe zij hun opgroeiende kinderen kunnen helpen om weerbaar te  worden en goed om te gaan met verleidingen zoals Roken en Alcohol.
 • Opvoeden.nl  geeft informatie en tips over allerlei onderwerpen die te maken hebben met opvoeden en opgroeien.

Ondersteuning 

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (Municipal Public Health Service) kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Roken en alcohol.