U bent hier

Werken aan Roken en alcohol

Afbeelding van een leerkracht voor de klas

Om de effectiviteit van de activiteiten die u op het thema Roken en alcohol gaat uitvoeren te vergroten is het belangrijk om voor dit thema te werken via de volgende pijlers:

 1. Fysieke en sociale omgeving
 2. Signaleren
 3. Beleid

Voor ieder van deze pijlers van de Gezonde School vindt u hieronder een beschrijving. Wilt u voor het thema Roken en alcohol laten zien dat u voldoet aan al deze pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering? Dan kunt u het themacertificaat Roken en alcohol van het vignet Gezonde School aanvragen.

Uit onderzoek is gebleken dat het onderdeel educatie in het basisonderwijs geen toegevoegde waarde heeft.

Criteria om het vignet te behalen

 • De school heeft vastgelegd dat niet-locatie gebonden activiteiten (zoals een schoolkamp of schooluitje) rookvrij en alcohol zijn, en dat dit geldt voor zowel leerlingen als voor personeel en ouders in het bijzijn van scholieren. Naast regels over het roken en drinken is het ook belangrijk om op andere manieren uit te dragen dat uw school zich actief inzet voor alcohol- en tabakspreventie. Denk hierbij aan: geen cadeautjes van ouders aan docenten in de vorm van een fles wijn, geen educatieve schoolbezoekjes aan een bierbrouwerij, et cetera.
 • Het is belangrijk om ouders te informeren over de regels en activiteiten van de school met betrekking tot het niet-roken en geen alcohol drinken. Dit kan bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, de schoolgids, de website of een ouderavond. Om ervoor te zorgen dat dit structureel gebeurt, wordt in het schoolplan vastgelegd dat de school hierover jaarlijks communiceert.

Tips

Criterium om het vignet te behalen

 • De meeste leerlingen in het basisonderwijs gebruiken geen middelen, maar kunnen wel te maken krijgen met problematisch middelengebruik in hun directe omgeving. Het is belangrijk dat de school voorkomende gevallen kan signaleren en weet hoe de leerlingen kunnen worden doorverwezen naar de juiste hulp.

Criteria om het vignet te behalen

 • De school heeft vastgelegd dat het gehele schoolplein rookvrij is en dat dit geldt voor leerlingen, personeel en ouders. Een rookvrij schoolterrein stelt niet alleen een gezonde norm voor leerlingen, maar beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Er zijn geen uitzonderingen. U kunt eventueel met een bord of een stoeptegel aangeven dat het schoolplein rookvrij is. 
 • De school heeft vastgelegd dat er zowel tijdens schooltijd als tijdens evenementen en ouderavonden niet gerookt of gedronekn mag worden. Dit geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor personeel en ouders in het bijzijn van leerlingen. De school kan er ook voor kiezen om alle evenementen en ouderavonden rook- en alcoholvrij te houden, ongeacht of er leerlingen bij aanwezig zijn. Hiermee geeft u het signaal af dat er geen uitzonderingen zijn. 
 • De school heeft vastgelegd hoe het rook- en alcoholbeleid gehandhaafd wordt. Voor een effectief rook- en alcholbeleid is een goed handhaving essentieel. Het is belangrijk om vast te stellen hoe het beleid gehandhaafd wordt en om dit in het schoolbeleid vast te leggen. U kunt hierbij denken aan: wie controleert of de regels nageleefd worden? Wat gebeurt er bij overtreding van de regels? Hoe worden nieuwe medewerkers en leerlingen geïnformeerd over het rook- en alcoholbeleid?

Themacertificaat Roken en alcohol aanvragen

Om het themacertificaat Roken en alcohol aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem.  Afbeelding themacertificaat aanvragen met externe link naar mijngezondeschool.nl  
Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien.

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Vraag het themacertificaat aan

Tip

Binnen Gezonde School staan naast Roken en alcohol ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

Voorbeeld: lesidee let the twittergames begin!

Koen Steeman is leerkracht groep 7 op basisschool ‘t Startblok in Cuijk. Hij experimenteert in zijn klas met de mogelijkheden van sociale media. Zo heeft hij de twitterquiz bedacht! Laat leerlingen hun tablets & telefoons meenemen. Regel eventueel laptops voor leerlingen die dit niet hebben. De kinderen worden in groepjes verdeeld en krijgen vragen via de klassentwitter (in dit geval via @Startblokgroep7). Lees meer over de twitterquiz

Meer informatie

 • DGSG.nl (De gezonde school en genotmiddelen) van het Trimbos-instituut is voor scholen die aandacht willen schenken aan de preventie van alcohol, tabak en drugs.
 • Uwkindenalcohol.nl is een website voor ouders over de risico’s en gevolgen van alcoholgebruik door hun kinderen, inclusief tips en adviezen over hoe dit onderwerp aan te pakken in de opvoeding.
 • Uwkindenroken.nl is een website voor ouders over de risico’s en gevolgen van roken door hun kinderen, inclusief tips en adviezen over hoe dit onderwerp aan te pakken in de opvoeding.
 • Hoepakjijdataan.nl informeert ouders hoe zij hun opgroeiende kinderen kunnen helpen om weerbaar te  worden en goed om te gaan met verleidingen zoals Roken en Alcohol.
 • Opvoeden.nl geeft informatie en tips over allerlei onderwerpen die te maken hebben met opvoeden en opgroeien.

Ondersteuning 

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Roken en alcohol.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer