Stress door school of huiswerk: 1 op 4 leerlingen heeft er last van

Een op de vier leerlingen ervaart het vaakst stress door school of huiswerk. En hoe meer druk ze ervaren, hoe minder tevreden ze zijn in hun leven. Dat blijkt uit onderzoek naar het mentaal welbevinden van 10- tot 18-jarige jongeren in Nederland. Het onderzoek Geluk onder druk? is uitgevoerd door onder andere het Trimbos-instituut in opdracht van UNICEF Nederland.

Op basis van het onderzoek adviseert UNICEF te investeren in het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden van jongeren, zowel thuis als op school. Daarnaast pleit de organisatie ervoor om samen met jongeren te bekijken hoe de schooldruk kan worden verlaagd, voor een schoolklimaat waarin leerlingen gezien worden, zichzelf kunnen zijn en hulp kunnen vragen en voor meer dialoog tussen volwassenen en jongeren om meer inzicht in hun leefwereld te krijgen.

Wilt u meer weten over de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren en wat u op school kunt doen? Kijk dan bij het thema Welbevinden voor het primair onderwijs, speciaal onderwijsvoortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs