De dalende trend van alcoholgebruik en roken onder Nederlandse scholieren is gestagneerd. Dit blijkt uit twee verschillende onderzoeken van het Trimbos-instituut, de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)'en en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Door de uitkomsten van de onderzoeken wordt duidelijk dat er meer moet gebeuren om roken en alcoholgebruik door leerlingen en studenten tegen te gaan en te voorkomen. Ook valt op dat er grote regionale verschillen zijn in gebruik van alcohol en verschillen tussen opleidingsniveaus qua roken.

Het Peilstationsonderzoek Scholieren is in het najaar van 2019 uitgevoerd door het Trimbos-instituut in groep 7/8 van het basisonderwijs en alle klassen van het voortgezet onderwijs. De GGD’en hebben onderzoek gedaan in het kader van de Gezondheidsmonitor Jeugd onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4.

Wilt u weten wat u kunt doen om roken en alcoholgebruik door leerlingen en studenten tegen te gaan? Bekijk de informatie voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.