Wil jouw school binnenkort gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod Gezonde School? Dan kun je voor de ondersteuningsronde 2023-2024 kiezen uit negen gezondheidsthema's. Dat zijn er meer dan bij vorige rondes. De nieuwe thema's waarvoor scholen het ondersteuningsaanbod kunnen inzetten zijn: Gehoor, Hygiëne, Mediawijsheid en Slaap. Voor scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) komt daar ook het thema Milieu en natuur bij.

Ondersteuningsaanbod voor nieuw schooljaar

Het ondersteuningsaanbod Gezonde School helpt scholen om een gezonde leefstijl vanzelfsprekend te maken. Daarbij kiezen scholen één of meerdere gezondheidsthema's om aan te werken. Het aanbod bestaat uit: advies, scholing, een geldbedrag en de Gezonde School-aanpak, een aanpak gebaseerd op inzichten uit wetenschap én praktijk. Scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo kunnen het ondersteuningsaanbod voor 2023-2024 aanvragen van 6 maart tot en met 17 april.

Ondersteuningsaanbod Gezonde School aanvragen?

Wil jij ook een gezonde leefstijl op school ook vanzelfsprekend maken? Vraag dan het ondersteuningsaanbod Gezonde School aan! Dat kan van 6 maart tot en met 17 april 2023 via Mijngezondeschool.nl.

Naar het ondersteuningsaanbod Gezonde School

De nieuwe thema's

In 2023-2024 kunnen scholen het ondersteuningsaanbod inzetten voor deze thema's:

  • Bewegen en sport
  • Gehoor (nieuw)
  • Hygiëne (nieuw)
  • Mediawijsheid (nieuw)
  • Milieu en natuur (nieuw voor scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs))
  • Roken en alcohol/Roken, alcohol- en drugspreventie
  • Slaap (nieuw)
  • Voeding
  • Welbevinden

Door de extra thema’s is het nog interessanter om gebruik te maken van het ondersteuningsaanbod. Dat geldt voor zowel scholen die nog niet met Gezonde School werken als scholen die het vignet Gezonde School al hebben behaald. Scholen hebben zo meer keuze om aan te sluiten bij de behoeftes van hun leerlingen of studenten.

Daarnaast kan werken aan het ene thema het andere versterken, en andersom. Werkt een school bijvoorbeeld al aan Welbevinden, maar zijn er veel leerlingen of studenten die snel overprikkeld raken of concentratieproblemen hebben door te weinig of slechte slaap? Dan kan het helpen om ook het thema Slaap op te pakken.

Een ander thema waar scholen zich op kunnen richten is Relaties en seksualiteit. Scholen die aan dit thema willen werken, kunnen de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit aanvragen.

Structuur en samenhang

Veel scholen zijn enthousiast over werken met Gezonde School. “We doen al van alles voor de gezondheid van onze leerlingen, maar door Gezonde School komt er meer samenhang, meer structuur”, vertelde docent en decaan Jesse Doorduijn eerder in ‘Gezonde School-aanpak bleek vliegwiel’. En die samenhang en structuur zorgt voor meer bewustwording voor een gezonde leefstijl.