Van toetsstress en andere zorgen bespreken tot het stimuleren en organiseren van extra sportactiviteiten: veel onderwijsprofessionals doen al verschillende dingen die goed zijn voor de fysieke en mentale gezondheid van hun leerlingen of studenten. Waar begin je als je van jouw school een Gezonde School wil maken? En hoe zorg je voor blijvend effect? De Gezonde School-aanpak geeft je houvast.

Veel onderwijsprofessionals weten dat leerlingen en studenten zich niet zomaar optimaal ontwikkelen. Het helpt als ze lekker in hun vel zitten en prettig met elkaar omgaan, bijvoorbeeld. Ook zaken als gezond eten, bewegen en sporten, op een gezonde manier met sociale media omgaan en goed slapen dragen bij aan hun ontwikkeling. Wil je dat allemaal goed krijgen op jouw school, dan kan het zijn dat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Of dat je het ene schooljaar iets opbouwt waar je het volgende schooljaar niks meer mee doet. 

Hoe de Gezonde School-aanpak helpt

Elke stap naar een gezondere leefstijl vraagt om een inspanning. Je wilt dus niet dat dat voor niets is geweest. De Gezonde School-aanpak is er voor een effectieve en blijvende impact op de gezondheid van leerlingen en studenten. Je kunt met de Gezonde School-aanpak werken door een stappenplan te volgen. Zo ben je er zeker van dat je aan al het nodige denkt voor de langere termijn. Het proces is namelijk al uitgedacht en de bijbehorende tools maken het werk een stuk gemakkelijker en efficiënter.

In zes stappen kun je de hele Gezonde School-aanpak uitvoeren. Dat doe je samen met collega’s, de leerlingen of studenten, ouders en verzorgers en eventueel de Gezonde School-adviseur. Je kunt ook met andere partijen samenwerken, zoals sportverenigingen, de gemeente, de kinderopvang en de wijkpolitie.

Een visuele weergave van de zes stappen, van de situatie in kaart brengen tot en met terugkijken en vooruitblikken

 

Wist je dat …

… de Gezonde School-aanpak zich in de praktijk heeft bewezen? De aanpak is dan ook gebaseerd op praktijkervaring van scholen in binnen- en buitenland én op actuele wetenschappelijke kennis en inzichten.

Aan de slag met de Gezonde School-aanpak

Bekijk het stappenplan voor jouw onderwijstype: primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo. Je ziet dat er zes stappen zijn: over de beginsituatie, het benoemen van een aanspreekpunt, het kiezen van thema’s en doelen, het schrijven van een plan van aanpak, de uitvoering van het plan en over evalueren en vooruit kijken. Kies de stap waarmee jij eerst aan de slag wil gaan. Dit hoeft niet per se stap 1 te zijn, maar kan wel handig zijn.

Jouw school doet vast al van alles op het gebied van verschillende thema’s, zoals Voeding, Bewegen en sport, en Relaties en seksualiteit. Met de Gezonde School-aanpak bekijk je eerst bekijk wat jouw school al doet en dan versterk je wat goed gaat. Stap voor stap, dus. Heel veel succes!

Kies jouw stappenplan

Een decoratieve afbeelding van een docente die wijst naar een smartboard, met daarop de thema's Voeding en Relaties en seksualiteit

Met het stappenplan zorg je ervoor dat een gezonde leefstijl op jouw school vanzelfsprekend wordt. Bekijk het stappenplan voor:

primair onderwijsspeciaal onderwijsvoortgezet onderwijsmbo

Vragen?

Neem contact op met de Gezonde School-adviseur uit jouw regio of mail naar info@gezondeschool.nl.