Decoratieve illustratie van leerlingen/studenten. Ze zijn op een schoolplein, lachen vrolijk en zijn blij met een gezonde leefstijl

Van 4 maart tot en met 15 april 2024 kunnen scholen in het primair, gespecialiseerd en voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) verschillende stimuleringsregelingen aanvragen bij Gezonde School. 

Gezonde School maakt samen met onderwijsprofessionals een gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten vanzelfsprekend. Gezonde School biedt hiervoor een schoolbrede aanpak waarmee een  gezondheidsthema terugkomt in de lesstof, in de schoolomgeving, in signalering en in het beleid van de school. Door deze aanpak is de kans op blijvend effect het grootst; gezonde leerlingen en studenten die lekker in hun vel zitten, gezonde keuzes maken en opgroeien tot volwassenen voor wie een gezonde leefstijl wél vanzelfsprekend is.  

Zetje nodig? Vraag een regeling aan! 

Scholen kunnen zelf aan de slag met de Gezonde School-aanpak met een concreet stappenplan. Makkelijk, wetenschappelijk onderbouwd én in de praktijk bewezen. Een school kiest zelf aan welk gezondheidsthema ze willen werken. Bijvoorbeeld aan Welbevinden, Mediawijsheid, Bewegen en sport, Slaap of Relaties en seksualiteit. Heeft een school (meer) hulp nodig? Dan kunnen scholen via Mijngezondeschool.nl één of meer stimuleringsregelingen bij Gezonde School aanvragen:  

  1. Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2024 : hiermee geeft een school leerlingen en studenten een vliegende start op het gebied van gezondheid. Je kunt een gezondheidsthema extra aandacht geven of een impuls geven aan bestaande initiatieven. 

  2. Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit: een belangrijk thema voor zowel thuis als op school. De regeling ondersteunt scholen die onderwerpen als gezonde relaties, fijn en veilig vrijen en grensoverschrijdend gedrag willen bespreken. Ook leren leerlingen vragen te stellen over seksuele en genderdiversiteit, sexting, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling.  

  3. Stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken ( mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)): Hierbij staat duurzame inzetbaarheid centraal. Het doel is om studenten bewust te maken van vitaal werknemerschap en hun eigen duurzame inzetbaarheid. Zo zorgen we voor een leven lang gezonde en veilige arbeidsparticipatie. 

  4. Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! van het programma Jong Leren Eten: hiermee kunnen scholen leerlingen en studenten van alles bijbrengen over gezonde en duurzame voeding door activiteiten als moestuinieren, koken of excursies om meer te leren over gezonde voeding.  

De stimuleringsregelingen bieden niet alleen financiële ondersteuning, maar ook advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst). Het geld kan worden gebruikt voor taakuren van een Gezonde School-coördinator, voor activiteiten, of als bijdrage in de kosten voor deelname aan de post-hbo opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School.  

Maak als school het verschil. Geef je leerlingen en studenten dat extra zetje voor een gezonde leefstijl met een van deze waardevolle regelingen! Meer info: Stimuleringsregelingen | Gezonde School