Er is een nieuwe checklist van Gezonde School beschikbaar. Met deze checklist krijgen scholen inzicht in hun beginsituatie als het gaat om een gezonde leefstijl: wat doet de school al goed, wat heeft aandacht nodig en waar liggen kansen?

Een goede basis is een voorwaarde om succesvol te kunnen werken aan een gezonde leefstijl. Met de checklist beginsituatie kunnen scholen nagaan of ze bepaalde basisvoorwaarden op orde hebben. Ze kijken dan naar vier onderdelen: de visie en ambitie, het vertrekpunt, kansen, en een veilig en inclusief schoolklimaat. Zonder deze basis kunnen scholen wel aan de slag, maar hoe beter de basis, hoe meer gedegen ze kunnen werken aan een Gezonde School.

Check de beginsituatie van jouw school

Ook de beginsituatie van jouw school checken? Download de checklist:

primair onderwijs

gespecialiseerd onderwijs

voortgezet onderwijs

mbo

Update stappenplan

De nieuwe checklist is onderdeel van het geüpdatete stappenplan van Gezonde School. Vooral stap 1, waarbij de beginsituatie in kaart wordt gebracht, heeft wat wijzigingen ondergaan. Scholen bepalen in stap 1 nu ook een visie voor het werken aan een gezonde leefstijl en vinden er informatie over het creëren van een veilig en inclusief schoolklimaat. Een veilig en inclusief schoolklimaat is een van de basisvoorwaarden voor een gezonde leefstijl op school. Ook is er in het stappenplan nu meer aandacht voor samenwerken met organisaties om de school heen.

Scholen gebruiken het stappenplan van Gezonde School om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken. Het stappenplan leidt scholen door de Gezonde School-aanpak en bevat een toolkit met praktische handvatten en tools. De toolkits zijn ook vernieuwd en de checklist beginsituatie is hierin te vinden. Bekijk het stappenplan voor het primair onderwijs, gespecialiseerd onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo.