Het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft ervaringen en behoeften van scholen geïnventariseerd op het gebied van seksuele en relationele vorming. Er is informatie verzameld via focusgroepen en interviews bij diverse schooltypen. De factsheets zijn gebruikt voor het vervolg van het VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stimuleringsprogramma Seksuele en Relationele vorming en de bijbehorende kamerbrief. Meer informatie vindt u in de factsheet seksuele en relationele vorming in het onderwijs en in de aanvullende factsheet primair onderwijs.

Meer informatie over het thema Relaties en seksualiteit van Gezonde School? Kijk op de themapagina 'Werken aan Relaties en seksualiteit' voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo