Logo van de post-hbo-opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School

De nieuwe post-hbo-opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School (SSGS) leidt huidige en toekomstige leerkrachten en docenten op tot dé specialisten op het gebied van een gezonde leefstijl op school.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben Hogeschool Leiden (pabo), Hogeschool Windesheim (pabo en Calo) en Haagse Hogeschool (HALO) samen de opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School ontwikkeld. De opleiding is beschikbaar voor huidige en toekomstige leraren, teamleiders en andere onderwijsprofessionals werkzaam in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs). Je kunt de specialisatie tijdens de lerarenopleiding volgen of de post-hbo-opleiding volgen.

Groeiplaats voor een gezonde samenleving

Gezonde School maakt samen met onderwijsprofessionals een gezonde leefstijl vanzelfsprekend. Om dit te bereiken is er in de gehele school aandacht nodig voor gezondheid; in de lesstof, in de schoolomgeving, in de signaleringsstructuur en in het beleid van de school. De Gezonde School-aanpak helpt scholen de stap te zetten naar een échte gezonde school, als groeiplaats voor een gezonde en vitale samenleving. Met gezonde leerlingen en studenten die lekker in hun vel zitten, gezonde keuzes maken en opgroeien tot volwassenen voor wie een gezonde leefstijl wél vanzelfsprekend is.

Specialisten

Onderwijsprofessionals spelen een grote rol in de verandering naar een Gezonde School. Om een gezonde leefstijl op school te versterken, heb je kennis hierover nodig. Kennis over een gezonde leefstijl en de Gezonde School-aanpak, maar ook over veranderprocessen. Hoe neem je een school mee in de verandering naar een Gezonde School? Hoe zorg je dat er aandacht is en blijft voor verschillende gezondheidsthema’s zoals Voeding, Mediawijsheid, Relaties en seksualiteit, Welbevinden en Bewegen en sport? De post-hbo-opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School (SSGS) leidt leerkrachten en docenten op tot dé specialisten op het gebied van het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Aanmelden

Wil jij ook Specialist Sportieve en Gezonde School worden? In september kun je met de post-hbo-opleiding starten. Meld je vast aan bij een van deze scholen:

Hogeschool Leiden

Hogeschool Windesheim

Duurzame verandering van binnenuit

De opleiding SSGS biedt handvatten om op school aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl en het beleid van binnenuit te veranderen. Daarbij staat de Gezonde School-aanpak centraal. Vanuit de vier pijlers Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid werk je structureel en integraal aan gezondheidsthema’s in je eigen praktijksituatie. De SSGS is de spil in het effectief aandacht besteden aan gezondheid op de school en werkt samen met partners binnen en buiten de school. De SSGS zorgt er, met de kennis en vaardigheden uit de opleiding, samen met collega’s voor dat de school structureel werkt aan een of meer gezondheidsthema’s. Met de meeste kans op blijvende effecten voor leerlingen en studenten!

Ook voor Gezonde School-coördinatoren

Gezonde School-coördinatoren werken al met de Gezonde School-aanpak. Voor hen biedt de opleiding handige kennis en vaardigheden om de rol van coördinator goed of beter te vervullen. Bijvoorbeeld wanneer een Gezonde School-coördinator net begint en de school gebruik mag maken van een of meer stimuleringsregelingen. Of wanneer een meer ervaren coördinator behoefte heeft aan verdieping en uitwisseling met andere (toekomstige) Gezonde School-coördinatoren. Bijkomend voordeel: wanneer je als Gezonde School-coördinator de opleiding tot SSGS volgt, voldoe je meteen aan de scholingsvoorwaarde van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Meer informatie en inspiratie

Wie meer wil weten, kan de informatie over de opleiding SSGS bekijken. Ook is er een filmpje met uitleg over de opleiding SSGS.

Er zijn GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en die een actieve rol spelen in de opleiding van de hogescholen in hun regio. Zo zijn er Gezonde School-adviseurs die gastcolleges verzorgen. Zij geven pabostudenten bijvoorbeeld uitleg over de taken van de GGD en de opzet van Gezonde School in hun regio. Of ze gaan dieper in op thema's als Relaties en seksualiteit en Welbevinden. Wil je ook zo’n gastcollege of workshop organiseren of ben je op zoek naar informatie? Neem dan contact op met Muriel Weltens via muriel.weltens@ggdhaaglanden.nl.