Steeds meer scholen (po primair onderwijs (primair onderwijs), vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)) werken met de Gezonde School-aanpak. Deze aanpak helpt om doelgericht en efficiënt te werken aan de gezondheid van leerlingen en studenten. Sinds kort is de Gezonde School-aanpak vernieuwd en verbeterd. Hierdoor is het voor scholen nog makkelijker geworden om met de aanpak te werken.

Projectleider Gezonde School-aanpak Marije van Koperen: “De vernieuwde Gezonde School-aanpak sluit beter aan bij de huidige werkwijze van scholen. De stappen spreken visueel aan en nodigen uit om met de aanpak van start te gaan. Ook zijn de stappen minder complex en gebruiken we eenvoudigere taal. Hiermee sluiten we aan op de wensen van scholen om de werkwijze makkelijker te maken.”

De stappen uit de Gezonde School-aanpak zorgen ervoor dat een gezonde leefstijl in het DNA van de school komt. Ook van start met de Gezonde School-aanpak? Lees meer over de Gezonde School-aanpak voor po, vo en mbo