Donderdag 31 oktober vond de Dag van de Gezonde School plaats. Ruim 50 geïnteresseerden uit het po primair onderwijs (primair onderwijs) en vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) kwamen bij elkaar om zich te laten inspireren door het programma Gezonde School. Na een gezamenlijke start in Utrecht vertrokken twee bussen naar vier Gezonde Scholen (po en vo) in Delft en Almere voor een inspirerend kijkje in de keuken.

De Parkschool in Delft
De Parkschool is al jaren een Gezonde School op verschillende thema’s en laat dit door verschillende activiteiten zien. Zo namen de deelnemers een kijkje bij de Schooljudo-les. Bij deze Gezonde School-activiteit staat behalve Bewegen en sport ook Fysieke veiligheid en Welbevinden centraal. De school is het meest trots op hun inzet op dat laatste thema: “Dat verdienen de kinderen, hebben ze hier echt nodig en werd dit jaar beloond met een ‘dikke voldoende’ door de Onderwijsinspectie” zegt directeur Nico.

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) De Waterhof in Delft
Op basisschool De Waterhof in Delft vertelt Nick, vakleerkracht gym, over hun beweegprogramma SmartBreaks: “Stoelen aan de kant en kinderen springen erop los! SmartBreaks is nog niet wetenschappelijk effectief bewezen, maar wij zien in de praktijk positieve resultaten”. Directeur Wilma beaamt dit: “Alle leerkrachten werken er dagelijks mee, meestal na elke nieuwe les een korte SmartBreak”.

Het bezoek aan De Waterhof werd afgesloten met een speciaal moment: Wethouder Hatte van der Woude, verantwoordelijk voor het  jeugd- en onderwijsbeleid in de gemeente overhandigde het opnieuw behaalde themacertificaat Bewegen en sport aan Wilma, Nick en de kinderen.

De Meergronden in Almere
Ook scholengemeenschap De Meergronden in Almere had een afwisselend programma. De deelnemers kregen hier letterlijk een kijkje in de keuken, waar leerlingen pasta met producten uit eigen moestuin bereidden. Vervolgens kon iedereen in het praktijklokaal experimenteel met  reageerbuisjes aan de slag. “Zo maken wij leerlingen bewust van welke voedingsstoffen er in het eten en drinken zit”, vertelt de docent.

Aeres VMBO Almere
Bij Aeres VMBO Almere verzorgden de leerlingen een rondleiding door de school. Met trotse blikken werd het kooklokaal, de moestuinkassen, het rookvrije schoolterrein en de Gezonde School-kantine getoond. Bij deze kantine liggen de gezonde producten voor de hand. Boyd, docent sport en bewegen: “Wij vinden het belangrijk om leerlingen bewust te laten maken van   het feit dat ze een keuze hebben. Zo leren ze zelf een bewuste keuze te maken.”

Inspirerende dag
De dag werd afgesloten met een Gezonde School-borrel. “Ik kijk terug op een inspirerende dag”, vertelt Wim, makelaar Gezonde Voeding van de Provincie Zeeland. Deze dag heeft mij doen realiseren dat je niet aan alle thema’s van Gezonde School tegelijkertijd hoeft te werken. Stap voor stap kom je er wel.” Esther, leerkracht bij het Da Vinci College in Roosendaal: “Wij ondernemen al veel activiteiten voor een gezonde leefstijl op school, maar het programma Gezonde School helpt ons om er een geheel van te maken”.

Winnaar Inspiratieprijs Gezonde School
Een belangrijk onderdeel van de dag was de uitreiking van de Inspiratieprijs Gezonde School.
Lees meer over de winnaar en de uitreiking van de Inspiratieprijs Gezonde School 2019.

Foto: 
Wethouder Hatte van der Woude, verantwoordelijk voor het  jeugd- en onderwijsbeleid in de gemeente overhandigde op basisschool De Waterhof in Delft het opnieuw behaalde themacertificaat Bewegen en sport aan Wilma, Nick en de kinderen.