Dinsdag 12 oktober en donderdag 25 november organiseren Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en Kenniscentrum Trimbos van 15.30 uur tot ongeveer 17.00 uur een digitale bijeenkomst Welbevinden op School voor Gezonde School-adviseurs en collega’s uit het Pedagogisch Domein (bijvoorbeeld IB’ers, zorgcoördinatoren en leerkrachten).

12 oktober worden verschillende inhoudelijke workshops aangeboden. In een van de workshops wordt een verdieping gegeven op de documentaire Welbevinden op het Stanislascollege vmbo Delft. We bekijken met elkaar hoe je de verdiepende film kunt inzetten om de praktijk op jouw school/scholen te verbeteren en ook is er ruimte voor intervisie om ervaringen met andere deelnemers middels uit te wisselen.
In een tweede workshop staat de onlangs gelanceerde handreiking ‘preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden’ centraal. En in een derde workshop neemt GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Hollands Midden deelnemers mee in een traject dat zij voor het voortgezet onderwijs hebben ontwikkeld rondom het thema Welbevinden.

25 november staat intervisie centraal. Gezamenlijk reflecteren we op vraagstukken rondom het thema Welbevinden op school.

Geïnteresseerd in deelname of meer weten? Laat dit weten via een mail naar Chantal van den Thillart: CThillart@trimbos.nlMailto link

Meer weten over het thema Welbevinden van Gezonde School? Bekijk de themapagina's voor povo en mbo