Lachende kinderen die touwtje springen

Om de directie en andere betrokkenen op school mee te krijgen, werkt het goed om uw plannen op hoofdlijnen samen te vatten in een prikkelend projectvoorstel. 

Wat is een projectvoorstel?

Het projectvoorstel is te beschouwen als een korte pitch over de Gezonde School-aanpak. Wat speelt er op school? Wat zijn de wensen en behoeften? Op basis van het projectvoorstel kunnen team en directie beslissen om geld en/of formatie te reserveren voor een Gezonde School-aanpak. Een goed projectvoorstel vergroot het draagvlak en overtuigt alle betrokkenen van de meerwaarde.

Wat staat er in een projectvoorstel?

In het projectvoorstel geeft u een beeld van de huidige situatie op school en de wensen en behoeften die er leven. U schetst in grote lijnen de ideeën om vanuit deze startsituatie een Gezonde School te worden en hoe dat past bij het beleid van de school (en de samenwerkingspartners). En u geeft aan welke randvoorwaarden het realiseren van uw plannen mogelijk maken (zie hieronder). Breng het voorstel in tijdens een teamvergadering of bijvoorbeeld een studiedag.

Is aan de randvoorwaarden voldaan?

Een Gezonde School-project heeft alleen kans van slagen als aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan.

  • Is er voldoende draagvlak voor de Gezonde School-aanpak, ook bij de ouders?
  • Is voor iedereen in en rond de school duidelijk wat de Gezonde School-aanpak betekent?
  • Is er voldoende financiële en personele ruimte om aan Gezonde School te werken? 
  • Staan alle neuzen in dezelfde richting?

Tips

Twee meisjes met bidon water

Voorbeelddocument: Beleidsplan 

Het beleidsplan van Basisschool st. Franciscus uit Wolvega bestaat uit een driejarencyclus. Hierin komen de gezondheidsthema’s Bewegen en Sport en Voeding aan bod, waarvan ze het themacertificaat hebben behaald.