Welbevinden is een belangrijk thema op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en is onderdeel van de Gezonde school-aanpak. Als leerlingen lekker in hun vel zitten, leren ze beter en heeft dat een positieve invloed op hun sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling.

Met een positief pedagogisch klimaat, met een open sfeer waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt, bevordert een school het welbevinden van leerlingen en leerkrachten en voorkomt daarmee problemen.

Maar of het goed gaat met kinderen hangt ook samen met hoe het thuis gaat en met het gevoel van veiligheid in de wijk. De gemeente is verantwoordelijk voor preventie en zorg voor de jeugd. Onderwijs en gemeente hebben veel belang bij een wederzijds goede samenwerking die verder gaat dan de zorg binnen de school.

Gezonde School-adviseurs gezocht

Juist in de samenwerking van de school en gemeente kan een regionale Gezonde School-adviseur een belangrijke rol spelen waar het gaat om het vergroten van het welbevinden van leerlingen. De inzet van een Gezonde School-adviseur bij het werken aan een veilige wijk, het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij de school en het zorgen voor voorzieningen om de school heen, zoals een naschools programma, zijn enkele voorbeelden. Trimbos-instituut en Pharos willen ieder in zestien gemeenten de samenwerking tussen scholen en gemeenten op welbevinden onderzoeken en de resultaten ervan beschrijven. Als u of een collega geïnteresseerd bent/is om mee te doen aan dit project, neem dan contact op met Trimbos-instituut of Pharos.

Daarnaast voert Pharos in 2019-2020 het project ‘Welbevinden op school voor vluchtelingenkinderen’ uit waaraan acht pilotscholen (vier po primair onderwijs (primair onderwijs)- en vier vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)-scholen) kunnen deelnemen. Ook hierbij wordt samengewerkt met Gezonde School-adviseurs. Dr. Anna de Haan (Pharos) vertelt in het artikel 'Het gaat om gewone kinderen in buitengewone situaties' over de rol van de school in het welbevinden van jonge vluchtelingen.

Meer informatie en aanmelden

Bezoek voor meer informatie over het ondersteuningsprogramma de website Welbevindenopschool.nl en lees de folder Welbevinden op school 2019. Of neem contact op met Trimbos-instituut of Pharos.

 

Heeft u contact met een school binnen het po primair onderwijs (primair onderwijs), vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) of mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) of met een school met veel nieuwkomerskinderen, bent u Gezonde School-adviseur en heeft u interesse om mee te doen aan het project? Meld u dan aan bij Danielle Meije en Jeroen Lammers van Trimbos-instituut (030-2971100) of Joke van Wieringen en Marjolein Keij van Pharos (030-2349800).