Voor het project Welbevinden op School 2019 zijn het Trimbos-insituut en Pharos op zoek naar Gezonde School-adviseurs die samen met hen, de eigen gemeente en Gezonde scholen willen samenwerken aan de structurele verbetering van het pedagogisch klimaat binnen scholen. Lees deze folder voor meer informatie.