Voor het project Welbevinden op School 2019 zijn het Trimbos-insituut en Pharos op zoek naar Gezonde School-adviseurs die samen met hen, de eigen gemeente en Gezonde scholen willen samenwerken aan de structurele verbetering van het pedagogisch klimaat binnen scholen. Lees deze folder voor meer informatie.

Gerelateerde onderwerpen